Cải cách hành chính

Thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

 •   26/09/2022 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Quy định quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản của Sở Du lịch

Quy định quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản của Sở Du lịch

 •   29/10/2021 02:47:00 PM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/8/2021, Giám đốc Sở Du lịch đã xây dựng và ban hành Quyết định số 128/QĐ-SDL về Quy định quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản. Theo đó, quy định phạm vi điều chỉnh đối với các văn bản của các Sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đề nghị giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Sở Du lịch. Quy định này không áp dụng đối với việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
Rút ngắn thời gian giải quyết 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch

Rút ngắn thời gian giải quyết 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch

 •   29/10/2021 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Du lịch đã đề xuất và tham mưu UBND tỉnh phương án đơn giản hóa: rút ngắn thời gian giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân.
Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định

Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định

 •   29/10/2021 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định;
Sở Du lịch thông báo về việc khuyến khích nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19

Sở Du lịch thông báo về việc khuyến khích nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19

 •   29/10/2021 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Theo văn bản số 359/VPUBND-TTPVHCC ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Bình Định: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực Du lịch

Bình Định: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực Du lịch

 •   28/09/2021 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng UBND tỉnh Bình Định đã có Công văn số 191/VPUBND-KSTT ngày 26/4/2021 đề nghị Sở Du lịch rà soát, đánh giá và tham mưu nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh.
Thứ bảy, 04/02/2023, 09:45
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây