Thông báo

Tài liệu chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch

Tài liệu chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch

 •   08/11/2022 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

 •   25/10/2021 01:53:00 PM
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/8/2021 của Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở đó.
Công bố Thủ tục hành chính đối với hồ sơ Hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Công bố Thủ tục hành chính đối với hồ sơ Hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

 •   25/10/2021 08:52:00 AM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch.
Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ

 •   25/10/2021 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 1030
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1145/UBND-NC ngày 05/3/2021 về việc triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Qd23

Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 •   25/10/2021 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg.
Chủ nhật, 24/09/2023, 09:33
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây