Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Thứ tư - 28/06/2023 16:30 165 0
Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 08/06/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Bình Định năm 2023. Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 722/KH-SDL ngày 12/6/2023 về  cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023.
 
 
Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế của công tác cải cách hành chính qua kết quả đánh giá Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX tỉnh Bình Định. Đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX của Sở Du lịch năm 2023; Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI của tỉnh Bình Định và Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX tỉnh nói chung và của Sở Du lịch nói riêng. Gắn công tác kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch với kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2023 của các phòng, đơn vị; xử lý trách nhiệm đối với các phòng, đơn vị, công chức, viên chức sai phạm, không chủ động triển khai nhiệm vụ được giao làm ảnh hướng đến các chỉ số về cải cách hành chính; Với yêu cầu, việc thực hiện phải thực chất, hiệu quả, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của phòng, đơn vị, cá nhân liên quan.

Tại Kế hoạch đã đề ra các tiêu chí phấn đấu kết quả Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS của Sở Du lịch năm 2023 đạt từ 91% trở lên, cụ thể:

1. Chỉ số SIPAS của Sở Du lịch năm 2023
TT Các Tiêu chí Năm 2022 Chỉ tiêu năm 2023
Điểm Điểm
1 Thủ tục hành chính 80 85
2 Sự phục vụ của công chức, viên chức 89.52 90
3 Kết quả dịch vụ 91.67 92
4 Tiếp nhận và xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị 100 100

 2. Chỉ số PAR INDEX của Sở Du lịch năm 2023
TT Các Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Năm 2022 Chỉ tiêu năm 2023
Điểm Điểm
I Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 53.46/60 56.5/60
1 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 8.46/11 10/11
2 Cải cách thể chế 4/4 4/4
3 Cải cách thủ tục hành chính 11/11 11/11
4 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 6.5/7 7/7
5 Cải cách chế độ công vụ 8.5/9 9/9
6 Cải cách tài chính công 4/6 4/6
7 Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 11/12 11.5/12
II Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức 32.73/40 35/40
         
Kế hoạch cũng đề ra 21 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2023, phân công cụ thể
trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của Văn phòng, các phòng, đơn vị thuộc Sở nhằm nâng cao trách nhiệm, chủ động của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong công tác cải cách hành chính. Người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở được giao chủ trì các nội dung trong công tác cải cách hành chính chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về Chỉ số thành phần và thứ hạng thuộc trách nhiệm của phòng, đơn vị mình chủ trì, theo dõi, triển khai./.
                                                                   Trung Huyền
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thứ ba, 05/03/2024, 11:55
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây