Danh bạ điện thoại - email

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
I LÃNH ĐẠO SỞ
01 Trần Văn Thanh  Giám đốc 3814.234 thanhtv@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Huỳnh Cao Nhất Phó Giám đốc 3814.997 nhathc@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Nguyễn Thị Kim Chung  Phó Giám đốc 3814.809 chungntk@sodulich.binhdinh.gov.vn
II VĂN PHÒNG SỞ   vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
01 Đặng Quốc Dũng Chánh Văn phòng 3814.709 dungdq@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Trần Nguyễn Bảo Linh Phó Chánh Văn phòng 3814.748 linhtnb@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Lê Nữ Trung Huyền  Chuyên viên 3814.748 huyenlnt@sodulich.binhdinh.gov.vn
04 Phạm Hữu Phước Chuyên viên 3814.898 phuocph@sodulich.binhdinh.gov.vn
05 Hồ Như Quỳnh  Kế toán 3814.898 quynhhn@sodulich.binhdinh.gov.vn
06 Nguyễn Thị Ngọc Hân Văn thư 3814.148 hanntn@sodulich.binhdinh.gov.vn
07 Nguyễn Lương Hòa Lái xe 3814.148 hoanl@sodulich.binhdinh.gov.vn
08 Trần Thọ Bảo vệ 3814.148 thot@sodulich.binhdinh.gov.vn
III PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH   qldl@sodulich.binhdinh.gov.vn
01 Trần Thị Thu Thủy Trưởng phòng 3819.017 thuyttt@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Lê Kim Ngọc Phó Trưởng phòng 3819.017 ngoclk@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Nguyễn Thị Phương Hồng  Chuyên viên 3819.017 hongntp@sodulich.binhdinh.gov.vn
04 Đặng Thị Bích Quyên  Chuyên viên 3819.017 quyendtb@sodulich.binhdinh.gov.vn
05 Vi Thùy Linh Chuyên viên 3819.017 linhvt@sodulich.binhdinh.gov.vn
IV PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN  DU LỊCH   qhptdl@sodulich.binhdinh.gov.vn
01 Lê Oanh Trưởng Trưởng phòng 3814.818 truonglo@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Lê Thị Thùy Trang Phó Trưởng phòng 3814.818 trangltt@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Huỳnh Thị Kim Bình Chuyên viên 3814.818 binhhtk@sodulich.binhdinh.gov.vn
04 Nguyễn Thùy Dung Chuyên viên 3814.818 dungnt@sodulich.binhdinh.gov.vn
05 Trần Bích Thảo Nguyên  Chuyên viên 3814.818 nguyentbt@sodulich.binhdinh.gov.vn
V PHÒNG THANH TRA ttra@sodulich.binhdinh.gov.vn
01 Nguyễn Văn Tài  Chánh Thanh tra 3814.647 tainv@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Lê Mạnh Phi Phó Chánh Thanh tra 3814.647 philm@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Ngô Thị Mỹ Linh Thanh tra viên 3814.647 linhntm@sodulich.binhdinh.gov.vn
VI TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH ttttxtdl@sodulich.binhdinh.gov.vn
01 Đặng Thành Hưng Giám đốc 3818.109 hungtd@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Lê Thị Thu Trinh Phó Giám đốc 3818.909 trinhltt@sodulich.binhdinh.gov.vn

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Thứ ba, 05/03/2024, 10:32
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây