Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, giai đoạn 2022 - 2027

Thứ sáu - 21/01/2022 16:37 705 0
        Nhằm đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (sau đây gọi tắt là dịch vụ công trực tuyến) để thực hiện thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt Đề án Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 - 2027”.
    
1 (1)
         Đề án xác định, Đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt thực hiện Đề án với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một chiến sĩ xung kích, gương mẫu, đi đầu, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến”.
         Đề án đã đặt ra mục tiêu đến năm 2027: dịch vụ công trực tuyến là phương thức chủ yếu được tổ chức, doanh nghiệp, người dân lựa chọn để thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đối với các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 50%; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán đạt trên 30%; 70% đoàn viên, thanh niên có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
         Đề án cũng xác định một số chỉ tiêu cụ thể: hàng năm, có 25.000 lượt đoàn viên, thanh niên được thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến; 100% tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh có tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến; bình quân mỗi năm có 40.000 đoàn viên, thanh niên mở tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có 55.000 người dân (ngoài độ tuổi thanh niên) mở tài khoản người dùng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua sự tuyên truyền, vận động của đoàn viên, thanh niên. Trong đó, số tài khoản có phát sinh giao dịch thực tế đạt tỷ lệ 40%; có 80% hồ sơ thủ tục hành chính do đoàn viên, thanh niên thực hiện được giao dịch bằng hình thức trực tuyến; 100% tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh có ít nhất 06 tin, bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị để thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến (trừ các đơn vị lực lượng vũ trang); trong năm 2022, có ít nhất 30.000 hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 từ cấp xã đến cấp tỉnh do đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn việc thực hiện. Trong các năm tiếp theo, mỗi năm tăng ít nhất 15.000 hồ sơ. Tùy vào tình hình thực tế, các chỉ tiêu nêu trên sẽ được cụ thể hóa trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hằng năm, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chung đến năm 2027.
         Để đạt được các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (1) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính; (2) Phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; (3) Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; (4) Thường xuyên vận động, khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp và người dân lựa chọn việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.
         Theo đó, có 05 giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trên: (1) Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; (2) Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; (3) Cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; (4) Phát động các phong trào thi đua về thực hiện dịch vụ công trực tuyến; (5) Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác triển khai thực hiện Đề án.
         Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng, tham mưu việc ký kết Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Đề án; xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức liên quan đến dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo thuận tiện cho việc sử dụng; phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Đề án; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc.
                                                                               Trung Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chủ nhật, 24/09/2023, 10:19
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây