Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Thứ năm - 07/04/2022 16:40 95 0
Ngày 01/4/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ký ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy định này được ban hành nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trên cơ sở cụ thể hóa và bảo đảm tính thống nhất với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời phát huy tính chủ động, đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đi đôi với thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Nội dung phân cấp quản lý của Quy định này tập trung phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể gồm 07 nội dung: (1) tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức, công chức cấp xã; (2) ngạch, chức danh nghề nghiệp và chế độ tiền lương; (3) đào tạo bồi dưỡng; (4) bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; (5) đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; (6) chế độ chính sách; hồ sơ cán bộ; báo cáo, thống kê; khen thưởng, kỷ luật; (7) thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Quy định có 3 chương, 12 điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022 và thay thế Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định.
Bảo Linh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chủ nhật, 26/03/2023, 18:18
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây