DANH BẠ ĐIỆN THOẠI-EMAIL

 
 
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
   I. LÃNH ĐẠO SỞ
01 Nguyễn Văn Dũng Giám đốc 3814.234 dungnv@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Huỳnh Cao Nhất Phó Giám đốc 3814.809 nhathc@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Lê Thị Vinh Hương Phó Giám đốc 3814.997 huongltv@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
   II. VĂN PHÒNG SỞ
 
vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
01
Đặng Quốc Dũng
 
Phó chánh Văn phòng PT
 
3814.709
dungdq@sodulich.binhdinh.gov.vn
02
Trần Nguyễn Bảo Linh
Chuyên viên
3814.748 linhtnb@sodulich.binhdinh.gov.vn
03
Nguyễn Thế Tuyên
Chuyên viên
3814.148
tuyennt @sodulich.binhdinh.gov.vn
04
Phạm Văn Bộ
Nhân viên
  bopv@sodulich.binhdinh.gov.vn
05
Lê Nghiệp Hồng Như
Nhân viên
  nhulnh@sodulich.binhdinh.gov.vn
06
Trần Bích Thảo Nguyên
Nhân viên
  nguyentbt@sodulich.binhdinh.gov.vn
07 Nguyễn Thị Tú Uyên  Nhân viên   uyenntt@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
   III. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH
              
3819.017
 
 
 
01 Trần Thị Thu Thủy
Trưởng phòng
  thuyttt@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Lê Kim Ngọc
Chuyên viên
  ngoclk@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Trần Thị Cẩm Giang
Nhân viên
  giangttc@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
   IV. PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN  DU LỊCH
      
3814.818
qhptdl@sodulich.binhdinh.gov.vn
01
 
Nguyễn Thị Kim Chung
 
Trưởng phòng
  chungntk@sodulich.binhdinh.gov.vn
02
 
Lê Thị Thùy Trang
 
Chuyên viên
  trangltt@sodulich.binhdinh.gov.vn
03
Nguyễn Thùy Dung
Nhân viên
  dungnt@sodulich.binhdinh.gov.vn
04
Lê Thị Thu Trà
Nhân viên
  traltt@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
   V. PHÒNG THANH TRA
 
3814.647
ttra@sodulich.binhdinh.gov.vn
01 Nguyễn Văn Tài 
Phó Chánh Thanh tra Phụ trách
   tainv@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Lê Mạnh Phi Phó Chánh Thanh tra   philm@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Ngô Thị Mỹ Linh
Thanh tra  viên
 
 
linhntm@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
 

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 280020