Sở Du lịch tổ chức học tập quán triệt chuyên đề năm 2020 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

       Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/ĐUK ngày 25/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Kế hoạch số 62-KH/CBSDL ngày 20/01/2020 của Chi bộ Sở Du lịch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Sáng ngày 19/3/2020, Chi bộ Sở Du lịch Bình Định đã tổ chức Hội nghị phổ biến chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị có sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Du lịch.

       

        Tại Hội nghị, Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở, truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm có 02 phần:

        - Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

        - Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

        Sau buổi học tập, từng cán bộ, đảng viên xây dựng Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, có giải pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên cần chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là những người thân, những người xung quanh mình về các nội dung của chuyên đề năm 2020.

                                                                             Tin, ảnh: Trung Huyền

 

 

Tin cùng chuyên mục:

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 522031