Công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định

 
      Căn cứ Thông tư số 13/2019-TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
     
       Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định thay thế Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 14/6/2018, Quyết định 187/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 và Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:     
         
      Công bố 26 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch, trong đó, có 20 TTHC cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Lữ hành, 01 TTHC cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Dịch vụ Du lịch khác và 05 TTHC cấp huyện thuộc lĩnh vực Dịch vụ du lịch khác.
         
       Trong 26 thủ tục hành chính chuẩn hóa, có 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính theo Thông tư số 13/2019-TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm:
         
      1. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
 
      2. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
 
      3. Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
 
      4. Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 
      5. Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.
 
      6. Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.
 
      7. Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
 
   Chi tiết các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh http://dichvucong.binhdinh.gov.vn và tại mục Thủ tục hành chính của Trang thông tin điện tử Sở http://sodulich.binhdinh.gov.vn.
 
Tin, ảnh: Trung Huyền
 

Tin cùng chuyên mục:

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 522020