Lịch công tác tuần từ ngày 03/4 đến 09/4

 
Thứ ngày
 Nội dung
    Chủ trì,    
chỉ đạo
 
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 03/4
Sáng: - 7h30. Dự họp báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ hội Du lịch hè Bình Định năm 2017
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh
Phòng họp 4 – UBND tỉnh
 
GĐ.Nguyễn Văn Dũng; VPS; P.QLDL; TTTT XTDL
Chiều: 16h00. Dự họp  về phương án trồng cây xanh tại Trung Tâm khám phá khoa học  
PCT. Trần Châu 
VP UBND tỉnh 
 
P.QLDL
Thứ 3 04/4
Sáng Lãnh đạo Sở làm việc với các cơ sơ kinh doanh du lịch trong địa bàn tỉnh
 
Lãnh đạo Sở
Hiện trường
 
TP.Liên quan
Chiều: - Dự họp trình bày ý tưởng về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phương Mai – Núi Bà đến năm 2030 và đề cương dự toán Quy hoạch phát triển du lịch khu vực phía Bắc tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
CT. Hồ Quốc Dũng;
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh
Phòng họp A – UBND tỉnh
 
Theo giấy mời
Thứ 4
05/4
Sáng: 7h30. Dự Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 8 (họp mở rộng cả ngày) 
 
TT Tỉnh ủy 
Văn phòng Tỉnh ủy 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
- 9h00. Dự họp  phương án " phố đêm quy Nhơn" của cty TNHH DV Thiên Phát
 
UBND TP Quy Nhơn 30 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn    P.QLDL; P.QHPTTNDL
Chiều:
 
 
 
 
Tối: - 20h00. Dự Bế mạc Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XIV – 2017
Sở VHTT
Huyện Hoài Ân
VPS chuẩn bị xe
Lãnh đạo Sở
Thứ 5 06/4
Sáng- Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
 
NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG MÙNG 10/3 ÂM LỊCH
 
- Lãnh đạo Sở đi công tác ngoài tỉnh 
 
 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
  Chiều:        
Thứ 6 07/4
SángLãnh đạo Sở làm việc với các cơ sơ kinh doanh du lịch trong địa bàn tỉnh
 
  Lãnh đạo Sở Hiện trường   TP.Liên quan
Chiều: - 14h00. Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về CCHC  giai đoạn 2016 - 2020 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016
PCT. Phan Cao Thắng
08 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn   VPS
 
 
 
 
 
Thứ 7 08/4
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
CN
09/4
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
Cập nhật ....
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).