Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2017

Thứ ngày
 Nội dung
    Chủ trì,     chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị    nội dung
Tham dự
Thứ 2 13/3
Sáng:  - Lãnh đạo Sở đi công tác ngoài tỉnh
 
 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
 
- 7h30. Dự họp Bạn cán sự Đảng (Thông qua kế hoạch đầu tư Làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn hậu gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020)
 
UBND tỉnh
Phòng họp A – UBND tỉnh
 
P.QHPTTNDL
Chiều:  
 
 
 
 
 
Thứ 3 14/3
 Sáng:  
 
 
 
 
 
Chiều:- 14h00. Dự họp chuyên mục “Công dân hỏi – Giám đốc Sở trả lời” năm 2017
 
Sở Nội vụ
180 Tăng Bạt Hổ - Tp. Quy Nhơn
 
VPS
  - 14h00. Họp giao ban 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
 
Phòng họp Sở    TP. Liên quan 
Thứ 4
15/3
Sáng
 
 
 
 
Chiều: - 14h00. Dự họp Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phương Mai - Núi Bà đến năm 2030
 
CT. Hồ Quốc Dũng 
Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
Theo giấy mời 
Thứ 5 16/3
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
- 7h30. Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 22
 
UBND tỉnh
VP Tỉnh ủy
 
Theo giấy mời
- Đi khảo sát các điểm tham quan trên địa bàn huyện Vân Canh
 
Lãnh đạo Sở
Huyện Vân Canh
P.QHPTTNDL
Theo giấy mời
Chiều: - 13h30. Dự họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác đảm bảo trât tự ATGT quý I năm 2017
 
PCT.Nguyễn Tuấn Thanh
Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
VPS
Thứ 6 17/3
Sáng: - 7h30. Dự họp Đề án phát triển GTVT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
 
Sở GTVT 
08 Lê Thánh Tôn - Tp Quy Nhơn
 
P.QLDL
 - 9h30. Dự họp về việc di dời và lắp đặt bảng chữ đèn Led từ núi Vũng Chua sang núi Bà Hỏa.
 
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh Phòng họp 5 - UBND tỉnh    VPS
Chiều: - 14h00. Dự họp v.v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nôi các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025
Sở GTVT
08 Lê Thánh Tôn - Tp Quy Nhơn 
 
P.QLDL
  - 13h30. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) Đảng ủy khối CCQ tỉnh  02 Phan Đình Phùng - Tp Quy Nhơn    Toàn thể Đảng viên, CBCCVC Sở Du lịch; TTTT XTDL
Thứ 7 18/3
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
CN
19/3
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
Cập nhật ....
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).