Lịch công tác tuần từ ngày 06/3 đến ngày 12/3

 
Thứ ngày
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2
06/3
Sáng:  - 7h30. Dự họp khu vực núi Bà Hỏa để xúc tiến đầu tư dự án Du lịch của Cty Yến Ngọc
 
CT. Hồ Quốc Dũng
Hiện trường
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng; P.QLDL
 - 7h30. - Dự họp kế hoạch tổ chức các hội nghị khoa học và lớp học chuyên đề quốc tế tại Bình Định năm 2017
 
PCT.Trần Châu
Phòng họp 4 –UBND tỉnh
 
GĐ.TTTTXTDL Huỳnh Thị Kim Bình
- 10h00. - Họp trù bị Đại hội Chi đoàn Sở Du lịch
Bí thư Chi đoàn
04A Trần Phú – Tp Quy Nhơn 
 
TP. Liên quan
Chiều:  - 13h30. Đại hội Chi đoàn Sở Du lịch lần thứ I nhiệm kỳ 2017 - 2019
 
Cấp ủy Chi bộ  
04A Trần Phú – Tp Quy Nhơn 
 
TP. Liên quan
 
  - 15h00. Dự kiểm tra hiện trường các dự án của Cty cổ phần Tập đoàn FLC tại khu kinh tế Nhơn Hội
CT. Hồ Quốc Dũng
Hiện trường
VPS chuẩn bị xe
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Thứ 3
07/3
 Sáng: - 8h00. Dự họp thông qua đề án thu gom các đối tượng lang than và ăn xin
 
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh  
Phòng họp 5 – UBND tỉnh  
 
P.QLDL
Chiều: - 13h30. Dự Họp Ban cán sự Đảng (Thông qua quy hoạch điều chỉnh điểm số 2 – Khu du lịch Nhơn Lý – Cát Tiến)
 
 UBND tỉnh
 Phòng họp A – UBND tỉnh
 
 GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Thứ 4
08/3
Sáng: - Đi kiểm tra, làm việc với các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch
 
Lãnh đạo Sở 
Trong tỉnh 
 
TP. Liên quan
Chiều: - 13h30. Dự Họp Ban cán sự Đảng (Thông qua kế hoạch đầu tư Làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020)
 
 UBND tỉnh
 Phòng họp A – UBND tỉnh
 
 TTTTXTDL
Thứ 5
09/3
 
Sáng:- 7h30. Dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017
 
CT. Hồ Quốc Dũng
Ks. Thanh Bình - Tp Quy Nhơn 
  GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Chiều: - 13h30. Dự Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT trong các cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn tỉnh năm 2016
 
Công an tỉnh
24 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn
 
P.QLDL
 - 14h00. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Sở Du lịch
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Ks. Mường Thanh
CĐ Sở; VPS; P.QLDL
Theo giấy mời; Tập thể CB Sở
 
- 15h30. Dự ngày hội tết Mường Thanh của Tập đoàn và đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định trao tặng 
 
Ks. Mường Thanh Ks. Mường Thanh   GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Thứ 6
10/3
Sáng-9h30. Dự họp làm việc với Cty cổ phần Tập Đoàn TMS (Hà Nội)
 
CT. Hồ Quốc Dũng
Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng; P.QLDL
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 7
11/3
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
CN
12/3
Sáng:
 
 
 
 
 
      Cập nhật ....
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).