Hội nghị triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW và Chương trình hành động số 06-Ctr/TU của Tỉnh ủy Bình Định

Ngày 28/02/2017 tại KS. Hoàng Yến, thành phố biển Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Sở Du lịch phối hợp với Tổng cục du lịch tổ chức Hội nghị nhằm định hướng, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian đến của ngành du lịch Bình Định nhằm thực hiện đúng Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động số 06-Ctr/TU, ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Bình Định về việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị Quyết đại hội XIX về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.  
 
 
 
Đến dự chỉ đạo có đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch, đ/c Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, thành viên Ban chỉ đạo và các doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.
 
Thông qua Hội nghị, tỉnh xác định những thách thức và cơ hội để phát triển du lịch Bình Định đón đầu các xu thế phát triển du lịch của cả nước nói chung và Bình Định nói riêng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 để xây dựng chiến lược phát triển du lịch. Cụ thể, Nghị định đã chỉ ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Đổi mới nhận thức, tư duy phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.
 

Tin cùng chuyên mục: