THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

                                                    
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH
                           
 
TT
 
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
LỆ PHÍ
GHI CHÚ
 
A. Lữ hành
 
1
 
 
Không quy định
 
2
3.000.000 đồng
Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
3
  
 
1.500.000 đồng
4

  Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

2.000.000 đồng
5

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Không quy định
 
6

  

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

 
Không quy định
 
7

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

 
Không quy định
 
8
  
 
3.000.000 đồng
Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
9
  
 
1.500.000 đồng
10
  
 
1.500.000 đồng
11
 
 
1.500.000 đồng
12
  
 
1.500.000 đồng
13
 
 
Không quy định
 
14
 
 
650.000 đồng
Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
15
 
 
650.000 đồng
16
 
 
200.000 đồng
17
 
 
650.000 đồng
18
 
 
650.000 đồng
19
  
 
Không quy định
 
 
B. Lưu trú du lịch
 
20
1.500.000 đồng
(1sao, 2 sao)
2.000.000 đồng (3 sao)
 
Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
21
 
 
Không quy định  
 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Du lịch, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Bình Định
 
Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng - TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
 
 
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ.
          Thời gian nhận hồ sơ:   - Buổi sáng : 07h15 đến 11h15
                                                - Buổi chiều: 13h45 đến 16h45
          Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước).
 

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 523588