Các điểm đến du lịch được đánh giá chất lượng hàng năm

Các điểm đến du lịch trên cả nước sẽ được Tổng cục Du lịch đánh giá định kỳ và công bố chất lượng mỗi năm một lần, theo quyết định mới của cơ quan quản lý.

Theo quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch mới được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện ký vào ngày 28.12.2016 và có quyết định từ ngày ký, việc đánh giá định kỳ và công bố chất lượng điểm đến nhằm để tôn vinh và tạo động lực cho các điểm đến duy trì chất lượng dịch vụ, chất lượng môi trường và tính hấp dẫn.
 
Cũng theo bộ tiêu chí trên, không phải nơi nào có thể đón khách du lịch cũng có thể được gọi là điểm đến du lịch mà phải đánh giá căn cứ vào khả năng thu hút du khách. Để được gọi là khu du lịch, nơi đó phải được đầu tư phát triển du lịch và mỗi năm phải đón được từ 500.000 lượt du khách trở lên. Với điểm du lịch, mỗi năm phải đón được từ 50.000 lượt khách trở lên.

 
Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, việc xây dựng bộ tiêu chí này nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ. Việc quản lý điểm đến nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng suất du lịch.
 

Tin cùng chuyên mục: