Lịch công tác tuần từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017

 
 
Thứ ngày
 Nội dung
Chủ trì,  
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị  nội dung
Tham dự
Thứ 2 16/01
Sáng: - 8h00. Dự Hội nghị sơ kết dự án VNM/SGP/OP5/Y4/
STAR/2015/03
 
Hiệp hội thủy sản 
UBND xã Nhơn Hải 
 
P.QLDL
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 3 17/01
Sáng: - 8h30. Họp giao ban 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
Phòng họp A
 
TP. Liên quan 
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 4 18/01
Sáng: - 7h30.Dự Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2017
Đảng ủy khối CCQ tỉnh 
28 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn 
 
Cấp ủy Chi bộ 
- 9h00. Họp báo tuyên truyền chương trình Lễ hội Du lịch Xuân Đinh Dậu 2017
 BTC Lễ hội
 Ks. Hoàng Yến – Tp Quy Nhơn
 
Theo giấy mời 
Chiều: - 13h30. Dự Hội nghị  tổng kết công tác Thuế năm 2017
Cục thuế tỉnh 
Ks. Thanh Bình - Tp Quy Nhơn 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
- 13h30. Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn tỉnh  UBNDtỉnh  Phòng họp A UBND tỉnh    P. TTra
Thứ 5 19/01
Sáng: - 8h00. Dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 và Hội nghị triển khai kế hoạch  công tác năm 2017
 Cục Thống kê tỉnh 
Ks. Thanh Bình - Tp Quy Nhơn 
 
P.QHPTTNDL
 - 8h00. Dự gặp mặt kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp tết Nguyên Đán Bính Thân 2017
 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh
Ks. Hải Âu – Tp Quy Nhơn
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Chiều: - 14h00. Dự Hội nghị công bố công khai và bàn giao hồ sơ đồ án: 
+ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000...
+ Chương trình phát triển đô thị Tp Quy Nhơn...
Sở Xây dựng 
32 Lý Thường Kiệt - Tp Quy Nhơn 
 
P.TTra
Thứ 6 20/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 7 21/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
CN 22/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: