Lịch công tác tuần từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017

 
Thứ ngày
 Nội dung
Chủ trì,  
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị  nội dung
Tham dự
Thứ 2 09/01
Sáng: - 7h30. Dự họp thông qua chương trình nội dung chuẩn bị hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và nhiệm vụ công tác năm 2017
 
Khối thi đua VH-XH
72B Tây Sơn - Tp Quy Nhơn
 
VPS
Chiều: - 13h30. Dự Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định khóa X
 
UBMTTQ Việt Nam Tỉnh 
28 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn 
 
Lãnh đạo Sở
- 13h30Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách tỉnh năm 2017
 
CT. Hồ Quốc Dũng Phòng họp A – UBND tỉnh   GĐ. Nguyễn     Văn Dũng
Thứ 3 10/01
Sáng
       
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 4 11/01
Sáng
       
Chiều: - 14h00. Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và định hướng nhiệm vụ công tác năm 2017
 
Khối thi đua VH-XH
72B Tây Sơn - Tp Quy Nhơn 
 
VPS
- 13h30. Dự Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển công tác tư pháp năm 2017
 
UBND tỉnh  Ks. Thanh Bình - Tp Quy Nhơn    P.TTra
Thứ 5 12/01
Sáng: - 9h00. Họp công tác cán bộ 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Phòng họp B
 
TP. Liên quan
10h00. Họp Cấp ủy chi bộ  Bí thư. Nguyễn Văn Dũng  Phòng họp B   Cấp ủy Chi bộ 
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 6 13/01
Sáng: - 7h30.  Dự họp phương án thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200 dự án mở rộng đường Xuân Diệu- Tp Quy Nhơn
 
UBND Tp Quy Nhơn 
30 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn
 
P.QHPTTNDL
- 8h00. Dự Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội  Liên hiệp các Hội KH&KT 06 Lý Thường Kiệt - Tp Quy Nhơn    GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
Chiều: - 17h00. Dự gặp mặt cuối năm 
Trung tâm VH tỉnh 
02 Phan Đình Phùng 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
Thứ 7 14/01 Sáng:        
Chiều:        
CN 15/01 Sáng:- 7h30. Dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017 - Gặp mặt hội viên mừng Xuân Đinh Dậu  Hội Văn học nghệ thuật 09 Lê Lợi - Tp Quy Nhơn    VPS
Chiều:        
 

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 294412