Lịch công tác tuần từ ngày 01/ 01/2017 đến ngày 08/01

 
Thứ ngày
 Nội dung
Chủ trì,  
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị  nội dung
Tham dự
CN
01/01
 
Sáng: - 10h00. Dự Lễ cúng Tổ võ cổ truyền.
 
Sở VHTT; TTVTCT
236B Lê Hồng Phong – Tp Quy Nhơn
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 2 02/01
Sáng: Nghỉ bù Tết Dương lịch Đinh Dậu năm 2017
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 3 03/01
Sáng: - 7h30. Dự Lễ kỷ niệm 10 năm "Ngày lưu trữ Việt Nam" 03/01/2007 - 03/01/2017
 
Sở Nội vụ 
24 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn 
 
Lãnh đạo Sở; VPS
Chiều: - 14h00. Họp triển khai tổ chức Lễ hội du lịch Xuân Đinh Dậu 2017
 
 GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Phòng họp A
 P.QLDL; TTTTXTDL
Theo giấy mời
Thứ 4 04/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: - 14h00. Dự họp về phương án làm sạch môi trường trên bãi tắm biển thuộc dự án Khu du lịch Kỳ Co - Nhơn Lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh 
 
Ban QLKKT
UBND xã Nhơn Lý 
 
P.QHPTTNDL
Thứ 5 05/01
Sáng: - 8h00. Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Xây dựng năm 2017
 
 Sở Xây dựng
 Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
 GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 6 06/01
Sáng: - 8h00. Dự Hội nghị "Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững"
 
Sở Ngoại vụ 
Ks. Hoàng Yến - Tp Quy Nhơn 
 
P.QHPTTNDL
- 7h30. Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
 
Ban QLKKT
Ks. Thanh Bình - Tp Quy Nhơn 
 
 GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Chiều:14h00.  Dự Báo cáo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trong năm 2017 về thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền  Bình Định giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030
 
UBND tỉnh Phòng họp 5 – UBND tỉnh   P.NVDL
- 14h00. Dự họp tổng kết hoạt động của liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh năm 2016 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 59-61 Lê Hồng Phong - Tp Quy Nhơn   VPS
- 14h00. Dự họp Hội nghị gặp mặt kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh 06 Trần Phú - Tp Quy Nhơn   P.QHPTTNDL
Thứ 7 07/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
CN 08/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: