TRẢ LỜI CÂU HỎI

 
Trần Đại Nghĩa (17/12/2019): Bảng điểm có được xem xét kèm theo văn bằng để xác định chuyên ngành đào tạo khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên hay không?
Trả lời:
Theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 60 của Luật Du lịch, giấy tờ chứng minh điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên quy định tại điểm d khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 59 của Luật Du lịch là các văn bằng và chứng chỉ trong trường hợp người đề nghị không học chuyên ngành hướng dẫn du lịch. Như vậy, Luật Du lịch quy định việc thẩm định hồ sơ phải dựa vào văn bằng mà người đề nghị cấp thẻ nộp hồ sơ, không thẩm định bảng điểm của  người nộp.
 
 
Nguyễn Trường An (12/6/2019) - Thời hạn của thẻ hướng dẫn viên du lịch?
Trả lời:
Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm.
 
 
Phan Văn Khải (3/11/2018) - Các trường hợp bị thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch?
Trả lời:
Thẻ hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi trong trường hợp hướng dẫn viên du lịch có một trong các hành vi sau đây:
- Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;
- Cho cá nhân khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch để hành nghề;
- Không bảo đảm điều kiện hành nghề, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật này.
 

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 520088