CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SỞ DU LỊCH

 
 
 
STT
Số Kí hiệu
ban hành
Chức năng, nhiệm vụ
Người ký
01
 Quyết định
Số: 89/2016/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2016
 
 
CT. Hồ Quốc Dũng 
02
Quyết định
Số: 28/QĐ-SDL
Ngày 27/02/2019
 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
03
 
Quyết định
Số: 26/QĐ-SDL
Ngày 27/02/2019
 
 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
04
Quyết định
Số: 27/QĐ-SDL
Ngày 27/02/2019
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
05
 
Quyết định
Số: 33/QĐ-SDL
Ngày 01/10/2017
 
 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
06
Quyết định
Số: 454 /QĐ-UBND
Ngày 21/02/2017
 
 
CT. Hồ Quốc Dũng 
 

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 521672