V/v triển khai xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”,“Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định lần thứ III – 2019 và Hướng dẫn khen thưởng đợt thi đua theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh sơ kết phong trào thi đua Doanh

 

Tin cùng chuyên mục: