Kế hoạch phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Bình Định

 

Tin cùng chuyên mục: