Hội nghị tổng kết hoạt động của ngành thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 18/01/2019, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của ngành thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân của tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh;  lãnh đạo Thanh tra các sở, Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo, trưởng, phó các phòng và Thanh tra viên chính thuộc Thanh tra tỉnh.
 
 
Ảnh: Mạnh Phi
 
Theo báo cáo trong năm 2018, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã tập trung thực hiện kế hoạch thanh tra được duyệt và các nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy, chính quyền giao đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đã thực hiện 84 cuộc thanh tra hành chính; 26 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 204 cuộc thanh tra chuyên ngành theo đoàn và trên 2.032 lượt thanh tra chuyên ngành độc lập, qua đó phát hiện sai phạm về kinh tế trên 28.500 triệu đồng, 584.000 mđất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước trên 14 tỷ đồng, 37.000 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý 15 tập thể và 47 cá nhân có khuyết điểm, sai phạm; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 03 vụ có dấu hiệu tội phạm. Trong giải quyết các khiếu nại, tố cáo đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 2.436 triệu đồng, 1.887 m2 đất ở; bảo vệ quyền lợi hợp pháp khác cho 82 người; thu hồi về cho Nhà nước 300 triệu đồng. Ngoài ra cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 
 
Hội nghị cũng đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thời gian qua  nhất là tình trạng kéo dài thời gian thanh tra; chậm ban hành kết luận thanh tra và chỉ đạo xử lý kết quả thanh tra. Hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số ngành, địa phương, nhất là cấp huyện và cơ sở chưa theo kịp yêu cầu của tình hình thực tiễn…
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Thanh tra các cấp, các ngành phát huy những kết quả đạt được, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để khắc phục tốt các mặt tồn tại, hạn chế, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, chặt chẽ, khoa học, sát việc, sát cơ sở, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, từng địa phương.
 
Mạnh Phi

Tin cùng chuyên mục: