THAM VẪN CỘNG ĐỒNG VỀ ĐỀ ÁN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN VEN BIỂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Sở Du lịch đã hoàn thành xây dựng Đề án Thực hiện thí điểm phát triển du lịch cộng đồng tại một số địa bàn ven biển Thành phố Quy Nhơn đến năm 2020. Nhằm tiếp tục thu thập thông tin và tạo sự đồng thuận về nội dung Đề án đảm bảo toàn diện, khách quan, sát với điều kiện thực tế phù hợp với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh, Sở Du lịch phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức buổi Tham vấn về Đề án thực hiện thí điểm phát triển du lịch cộng đồng tại một số địa bàn ven biển TP. Quy Nhơn đến 2020. Hoạt động này được tổ chức lần lượt ở 3 điểm Bãi Xép, phường Ghềnh Ráng; xã Nhơn Lý, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn
 
 
Ảnh: Thùy Trang 
 
Du lịch cộng đồng, nhận biết và nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong phát triển du lịch cộng đồng, mô hình du lịch cộng đồng, quy ước du lịch cộng đồng, các chính sách hỗ trợ cho người dân tham gia dịch vụ du lịch cộng đồng…Tại Hội nghị đa phần người dân đều ủng hộ xây dựng và triển khai Đề án, và có nhiều ý kiến đề xuất Sở Du lịch quan tâm tạo điều kiện mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và các kỹ năng, kiến thức cần thiết để nhiều người dân làm du lịch. Sau hoạt động tham vấn cộng đồng này, Sở Du lịch sẽ tổng hợp để hoàn thành Đề án chuẩn bị tổ chức Hội thảo Khoa học nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia, các sở, ngành, tổng hợp hoàn chỉnh Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.  
 
 
Ảnh: Thùy Trang 
 
Thùy Trang

Tin cùng chuyên mục: