Hội nghị - Hội thảo Thực hiện Chương trình hành động 103 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và triển khai công tác ngành du lịch Bình Định năm 2018

 
Nhằm triển khai các nội dung chính của Chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và triển khai công tác ngành Du lịch Bình Định năm 2019.
 
 Vừa qua, Sở Du lịch Bình Định tổ chức Hội nghị - Hội thảo thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Kế hoạch số 4772/QĐ-UB ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và triển khai công tác ngành du lịch Bình Định năm 2019. Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ủy viên thường trực hội đồng tư vấn phát triển Bình Định, Ông Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Sở Du lịch, lãnh đạo các sở, ban ngành, Lãnh đạo cấp ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Hiệp hội du lịch Bình Định, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.
 
Tại Hội nghị, Sở Du lịch đã phổ biến nội dung Nghị quyết 08-NQ/TW, Nghị quyết 103/NQ-CP, Kế hoạch hành động số 4215/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTT&DL, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động và triển khai công tác ngành du lịch năm 2019. Theo đó ngành du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình hành động của Chính phủ có trọng tâm, trọng điểm bám sát Chương trình hành động số 06 - CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; gắn với xây dựng lộ trình cụ thể đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ như: nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, cơ cấu lại ngành du lịch, hoàn thiện thể chế, chính sách, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch, tập trung phát triển nguồn nhân lực du lịch và tăng cường quản lý nhà nước về du lịch.
 
Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được nghe các báo cáo tham luận về giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Quy Nhơn – Bình Định; về phát triển sản phẩm du lịch Tây Sơn – Bình Định; về phát triển du lịch trên cơ sở bảo tồn di sản văn hóa; về đẩy mạnh phát triển du lịch tại  huyện Hoài Nhơn… nhằm làm rõ những nội dung, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
 Thùy Trang
                                                                                                                                                                                  
 
 

Tin cùng chuyên mục: