Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vừa qua, Sở Du lịch đã phối hợp với viện nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam tổ chức họp lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp kinh doanh du lịch về nội dung báo cáo tổng hợp chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 
Tại Cuộc họp, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch đã trình bày khái quát báo cáo Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo đã phân tích rõ về đánh giá hiện trạng và các yếu tố nguồn lực phát triển du lịch; bối cảnh và xu thế phát triển du lịch Việt Nam; Quan điểm phát triển du lịch; Mục tiêu; Giải pháp thực hiện. Đồng thời tham vấn lấy ý kiến của các bên liên quan về các nội dung của Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
 
Các đại biểu tham dự cuộc họp đánh giá cao sự cần thiết của việc xây dựng Chiến lược, phù hợp với xu thế du lịch thế giới đang trở thành ngành kinh tế quan trọng, đồng thời các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về cách đặt vấn đề,  chú trọng đến phần giải pháp thực hiện, đặc biệt là về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng, sản phẩm du lịch, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, cách thức hội nhập quốc tế, ứng dụng công nghệ số hiện đại để phát triển du lịch thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển bùng nổ và rộng khắp… Về nội dung của Báo cáo đánh giá môi trường Chiến lược cần nêu bật được tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành du lịch. Bên cạnh đó lượng khách du lịch tăng trưởng nhanh cũng đồng thời gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Do vậy, cần quan tâm đưa vấn đề môi trường nói chung và môi trường du lịch nói riêng vào phần các chương trình hành động, song song với việc thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch./.
 
 
                                                                                                                                   Thùy Trang
 

Tin cùng chuyên mục: