Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch kỷ niệm 30 năm thành lập

 
Chiều 8/11/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1988-2018) nhằm ôn lại những chặng đường đã qua, tri ân các thế hệ lãnh đạo, viên chức và người lao động của Viện đã có những cống hiến, nỗ lực không ngừng trong quá trình xây dựng và phát triển Viện trở thành viện nghiên cứu đầu ngành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển Du lịch Việt Nam. Ông Lê Quang Tùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Ông Lê Quang Tùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ
 
Chặng đường 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch luôn gắn liền với lịch sử phát triển của ngành Du lịch Việt Nam và trải qua nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng.

Với chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch; cung cấp dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã thực hiện thành công Dự án VIE/89/003 “Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 1990 - 2000” do Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) tài trợ; xây dựng thành công Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam các giai đoạn 1995 - 2010,  2001 - 2010; xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển các vùng du lịch trọng điểm, các trung tâm du lịch, một số địa bàn có tiềm năng du lịch đặc sắc nằm trong không gian một số địa bàn du lịch trọng điểm và nhiều địa phương trong cả nước; xây dựng thành công Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển cho 7 vùng du lịch trọng điểm và một số khu du lịch quốc gia; xây dựng Chiến lược phát triển sản phẩm Du lịch Việt Nam và xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho 7 vùng du lịch. Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch còn tích cực tham gia thực hiện nhiều đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước, các địa bàn kinh tế trọng điểm và tham gia thực hiện một số các quy hoạch phát triển du lịch cấp khu vực…

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã chủ trì thực hiện thành công nhiều đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở và nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường… là tài liệu tham khảo và căn cứ khoa học quan trọng trong xây dựng Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về phát triển Du lịch, Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật về Du lịch, và xây dựng các chính sách liên quan đến phát triển thị trường và sản phẩm du lịch.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Nguyễn Anh Tuấn báo cáo khái quat thành tựu và định hướng phát triển của Viện
Để các kết quả nghiên cứu được sử dụng có hiệu quả trong thực tiễn, cũng như phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, đào tạo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch chú trọng đẩy mạnh phổ biến, thông tin khoa học thông qua việc phát hành “Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ” hàng năm; xây dựng trang thông tin điện tử (http://www.itdr.org.vn); không ngừng củng cố và bổ sung tài liệu mới cho thư viện và thư viện điện tử (trên 2.000 đầu sách).

Thời gian này, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đang tập trung hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch nhằm định hướng phát triển du lịch cho giai đoạn phát triển mới, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Tùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, những thành tựu to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng và hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và địa phương, các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, ứng dụng khoa học kỹ thuật… mà Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã đạt được trong suốt 30 năm qua là sự khẳng định vị trí và vai trò của Viện trong công cuộc phát triển Du lịch Việt Nam.

Đồng thời, ông Lê Quang Tùng cũng chỉ đạo Viện Nghiện cứu Phát triển Du lịch cần đổi mới cơ chế hoạt động; xây dựng chiến lược phát triển có lộ trình phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới; tăng cường, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học của Viện; đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu, tích cực tham gia phản biện và đóng góp xây dựng phát triển ngành; tăng cường trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế để giới thiệu, quảng bá các thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ của Việt Nam…

Nguồn: vtr.org.vn

 

Tin cùng chuyên mục: