Cấp biển hiệu cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 
Trong những năm gần đây, ngành du lịch Bình Định có sự phát triển đáng ghi nhận về lượng khách, doanh thu, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch… kết quả trên là nhờ sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có 8 cơ sở (05 nhà hàng và 03 cơ sở mua sắm) được Sở Du lịch công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Sau khi được công nhận lượng khách ngày càng gia tăng, với trách nhiệm giữ gìn thương hiệu các cơ sở này có tỷ lệ khách du lịch quay lại sử dụng dịch vụ khá cao.
 
 
Ảnh: Kim Ngọc
 
Thực hiện Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Bình Định phân cấp quản lý Nhà nước về du lịch thuộc tỉnh Bình Định và hướng dẫn thức hiện Quyết đinh này,UBND các huyện, thị xã thành phố là nơi tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cơ sở ăn uống hoặc mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu,  gửi hồ sơ đăng ký hợp lệ đến UBND huyện, thị xã, thành phố (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Sau khi tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định: nếu cơ sở ăn uống hoặc mua sắm không đủ điều kiện, UBND huyện, thị xã, thành phố trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nêu rõ lý do; Trường hợp đủ điều kiện công nhận cơ sở ăn uống hoặc mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch,UBND huyện, thị xã, thành phố gửi hồ sơ đến Sở Du lịch, đề nghị ra quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.
 
 
Ảnh: Kim Ngọc
 
Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, ra quyết định là 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 
Kim Ngọc
 
 

Tin cùng chuyên mục: