Hoạt động Thanh tra Sở Du lịch Bình Định 9 tháng đầu năm 2018

 
Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và nhằm xây dựng môi trường du lịch Bình Ðịnh văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện, an ninh, an toàn cho du khách; 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Sở Du lịch đã phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành du lịch tỉnh, các phòng chức năng liên quan các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải, Chi Cục quản lý Thị trường, các Phòng chuyên môn thuộc Sở…. tiến hành 29 cuộc thanh, kiểm tra tại 164 cơ sở lưu trú du lịch, 39 đơn vị kinh doanh lữ hành, 05 điểm du lịch, khu dã ngoại địa phương.
 
Qua kiểm tra phát hiện 37 trường hợp vi phạm, trong đó: lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động 15 trường hợp (các hoạt động kinh doanh Lữ hành không đảm bảo các điều kiện theo quy định tại 2 xã Nhơn Lý và Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn); ra quyết định xử phạt hành chính 22 trường hợp (số tiền phạt là 98.000.000 đồng,); kiến nghị Cục thuế tỉnh kiểm tra, xử lý 02 trường hợp: Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort về việc sử dụng vé photocopy bán cho khách và Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại dịch vụ Hoàng Đạt về việc không niêm yết giá, giá vé không rõ ràng (với số tiền 20.000.000 đồng/doanh nghiệp).
 
Nhằm giữ ổn định môi trường DL văn minh, thân thiện, an ninh, an toàn, trong thời gian đến, bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền Luật DL 2017, các Nghị định của chính phủ, Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến lĩnh vực du lịch, Thanh tra Sở DL sẽ đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các khu, điểm DL trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra điều kiện về chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ DL của người điều khiển phương tiện đường thủy, đường bộ khi tham gia vận chuyển khách DL. Kiểm tra hoạt động của các hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các khu, điểm DL trong  tỉnh.
 
Tăng cường phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành DL tỉnh triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các hoạt động DL và kinh doanh dịch vụ DL trên địa bàn tỉnh vi phạm pháp luật về DL. Tăng cường phối hợp với các phòng chức năng liên quan của các cơ quan liên quan của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về niêm yết giá, cung ứng dịch vụ theo giá niêm yết và việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ…
 
                                                                                                              Mỹ Linh
 
 

Tin cùng chuyên mục: