Sở Du Lịch: Hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh

 
Căn cứ Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28.2.2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch (DL), Sở DL vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung phân cấp như sau:
 
Về thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phân công quản lý, theo dõi trên lĩnh vực DL. Công tác lập hồ sơ công nhận khu DL cấp tỉnh. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, an toàn thực phẩm cho khách DL tại điểm DL địa phương, nơi tập trung nhiều khách DL. Công tác quản lý đối với các đại lý lữ hành đóng trên địa bàn cấp huyện. Quản lý các loại hình DL khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ DL đạt tiêu chuẩn phục vụ khách DL. Quản lý hoạt động đối với các bãi cắm trại, nhà nghỉ DL, nhà ở có phòng cho khách DL thuê và các cơ sở lưu trú khác đáp ứng các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ DL - không có nhu cầu xếp hạng sao. Thực hiện chế độ thống kê DL. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên DL địa phương.
 
Đồng thời, Sở DL cũng hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở DL thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính.
Nguồn: baobinhdinh.com.vn
 
 

Tin cùng chuyên mục: