Ra mắt mô hình “Cơ quan Sở Du lịch tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về An ninh trật tự”

 
Chiều ngày 2/8/2018, Sở Du lịch tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Cơ quan Sở Du lịch tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về An ninh trật tự (ANTT)”. Ban điều hành mô hình có 6 thành viên do ông Huỳnh Cao Nhất làm trưởng ban.
 
 
Ra mắt Ban điều hành mô hình Cơ quan Sở Du lịch “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT”.
 
Ảnh: Thảo Nguyên 
 
Mô hình “Cơ quan Sở Du lịch tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về An ninh trật tự” được thành lập nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc”, xây dựng cơ quan an toàn về ANTT, nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức.
 
Phát biểu tại buổi ra mắt, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Ban điều hành cần tham mưu Cấp ủy Chi bộ, Ban giám đốc sở thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cảnh giác với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; vận động cán bộ, công chức, người lao động về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự phát hiện, tố giác tội phạm không để phát sinh phức tạp về ANTT trong cơ quan.
 
Tại buổi ra mắt, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đoàn thể cơ quan đã tham gia ký kết giao ước thi đua xây dựng cơ quan Sở Du lịch tỉnh Bình Định đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh, trật tự”./.
                                                                                        
 Thảo Nguyên
 

Tin cùng chuyên mục: