v.v tham gia góp ý quy hoạch phát triển du lịch khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

 
v.v tham gia góp ý quy hoạch phát triển du lịch khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (Văn bản góp ý dự thảo)
 

Tin cùng chuyên mục: