Lịch công tác từ ngày 02/7 đến ngày 06/7

Thứ ngày
Nội dung
Chủ trì, chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 02/7
Sáng: - 8h00.  Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy năm 2018 (Đoàn kiểm tra số 2)
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Huyện ủy Hoài Nhơn   
VPS chuẩn bị xe
Theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 18/6/2018
- 8h00. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 7/2018
Đoàn ĐBQH tỉnh
28 Nguyễn Trãi – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
- 8h00. UBND  làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao về công tác liên quan đến Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và trao đổi về việc đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, văn hóa, di sản và UNESCO
UBND tỉnh
Phòng họp 4 – UBND tỉnh
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
- 8h00. UBND tỉnh họp Hội nghị trực tuyến về phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2018 (Cả ngày)
BT. Nguyễn Thanh Tùng
Phòng họp A – UBND tỉnh
 
VPS
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 3 03/7
Sáng: - 7h30. Tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 
Sở TTTT
Ks. Thanh Bình – Tp. Quy Nhơn
 
VPS
- 8h00. Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy năm 2018 (Đoàn kiểm tra số 2)
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Sở Văn hóa và Thể thao     
 
Theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 18/6/2018
- 8h00. Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy năm 2018 (Đoàn kiểm tra số 1)
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
Tập đoàn FLC – xã Nhơn Lý – Tp. Quy Nhơn    
VPS chuẩn bị xe
Theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 18/6/2018
Chiều: - 14h00.  Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy năm 2018 (Đoàn kiểm tra số 2)
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Thành ủy Quy Nhơn    
 
Theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 18/6/2018
- 14h00.  Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy năm 2018 (Đoàn kiểm tra số 1)
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
Cty Vietravel Chi nhánh Quy Nhơn – 515 Trần Hưng Đạo – Tp Quy Nhơn     
 
Theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 18/6/2018
Thứ 4 04/7
Sáng: - 8h00. Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác Trung ương 
Tỉnh ủy 
 102 Nguyễn Huệ - Tp. Quy Nhơn 
 
PGĐ.Huỳnh Cao Nhất 
- 8h00.  Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy năm 2018 (Đoàn kiểm tra số 2)
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Ks. Sài Gòn - Quy Nhơn
 
Theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 18/6/2018
Chiều: - 14h00.  Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy năm 2018 (Đoàn kiểm tra số 2)
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Cty TNHH Du lịch Trung Hội 
VPS chuẩn bị xe
Theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 18/6/2018
Thứ 5 05/7
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
- 8h00 . UBND tỉnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác đảm bảo TTATGT Quý II năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2018
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh 
Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
 
 
 
 
 
Chiều
 
 
 
 
Thứ 6 06/7
Sáng: -  7h30. Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15
Tỉnh ủy 
VP Tỉnh ủy
 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
 
-7h30. Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Phòng họp Sở
VPS
Ban TĐKT tỉnh;  PBT. Huỳnh Thị Kim Bình; ĐTN. Lê Kim Ngọc
- 8h00. Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Sở Tư pháp
21 Nguyễn Văn, Tp. Quy Nhơn
 
P. TTra
- 9h00. Dự họp v.v thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khách sạn L'avenir Quy Nhơn 
Sở TN&MT
387 Trần Hưng Đạo - Tp. Quy Nhơn 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
Chiều: - 13h30. Dự Hội nghị công tác đảm bảo ANTT trong các cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn tỉnh năm 2018
Công an tỉnh 
Ks. Hải Âu - Tp. Quy Nhơn 
 
 P. QLDL
- 14h00. Họp v.v xử lý đơn của Cty Cổ phần du lịch Hầm Hô (Văn bản số 3608/UBND-TH ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh)
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
Phòng họp Sở
P. QLDL 
Theo giấy mời; P.TTra 
 14h00.  Tham dự diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước Bình Định lần thứ nhất
  Sở TTTT
24 Nguyễn Huệ - Tp. Quy Nhơn
 
VPS
Thứ 7 07/7
 Sáng: 8h30. Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động vận chuyển du khách ở xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn (Công văn số 3453/UBND-KT ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh)
Đội kiểm tra liên ngành
Hiện trường
P. TTra;
VPS chuẩn bị xe
Theo giấy mời
 Chiều: - 17h00. Dự  Lễ khai mạc bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018
Sở VHTT
Bãi biển đường Xuân Diệu – Tp. Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quý; năm
 
                     Theo dõi thực hiện chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 
 
STT
Số ký hiệu
Ngày đến
Trích yếu
Phòng, đơn vị 
 
Thời hạn
01 3845/UBND-VX 28/6/2018   V/v tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh P. TTra  31/7/2018
02 3897/UBND-VX 02/7/2018   Tái bản ấn phẩm bản đồ du lịch Quy Nhơn - Bình Định được chuyển đổi ngôn ngữ Việt - Nhật; Việt - Hàn; Việt - Trung để phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài nước TTTT XTDL 31/8/2018
 
  Theo dõi thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành
 
STT
 
Số ký hiệu - Trích yếu nội dung
 
Thời hạn hoàn thành
01
Phòng Quy hoạch và phát triển tài nguyên du lịch
 
  - Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện việc quy hoạch 4 huyện phía Bắc trên địa bàn tỉnh, 
Tháng 12/6/2018.
- Triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, dự thảo công văn gửi các đơn vị có kinh nghiệm về đào tạo cùng tham gia, bao gồm: Đại học Quy Nhơn, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam.
Tháng 5/2018
- Triển khai xây dựng Đề án thực hiện thí điểm phát triển du lịch cộng đồng tại một số địa bàn ven biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2020 sau khi có quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán Đề án.  
- Công văn số: 486/SKHĐT-TH ngày 27/4/2018
 V/v sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh
30/6/2018
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh về việc Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Bình Định năm 2018.  
 Công văn số 764/SKHĐT-TH ngày 02/7/2018
 v.v hướng dẫn đánh giá giữ kỳ giai đoạn 2016 - 2020
20/7/2018
 - Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel), về giải pháp phát triển du lịch trong thời gian đến.
15/6/2018
02
 
Phòng Quản lý du lịch
 
 
 
 
- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ ở doanh nghiệp du lịch
 
 Thông báo số 383/TB-SDL ngày 13/6/2018
- Phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Quy Nhơn tổ chức lễ diễu hành đường phố. 
15/6/2018
- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai việc trồng hoa Giấy dọc tuyến QL 1D (đoạn từ Quy Nhơn đến giáp tỉnh Phú Yên) nhằm tạo cảnh quan, thu hút du khách (theo thông báo 136/TB-UBND ngày 5/6/2018)  
- Đề xuất các chính sách kích cầu du lịch như: miễn, giảm giá vé tham quan tại các khu, điểm du lịch và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, giảm giá phòng khách sạn…đối với những đoàn khách có quy mô lớn.
15/6/2018
03
 
Thanh tra Sở
 
 
  - Khẩn trương hoàn chỉnh các cơ sở pháp lý để hoàn thiện quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về du lịch.
Tháng 5/2018
- Công văn số 78/CV-BCĐ389 ngày 28/5/2018
v.v Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tranh trái quy định
30/6/2018
- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng quy định về việc niêm yết giá tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
21/6/2018
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trình độ bằng cấp, chuyên môn nghiệp vụ, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.  
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả, hướng dẫn viên thi hành nghề…tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
8/6/2018
- Phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành du lịch triển khai Kế hoạch nắm tình hình và kiểm tra xử lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã được Giám đốc Sở phê duyệt (Tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở các biện pháp chống tệ nạn chèo kéo du khách, tăng giá cả dịch vụ, mất an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như: Nhơn Lý, Nhơn Hải, Trung Lương….)  
04
 
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
 
 
  - Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội du lịch Bình Định xây dựng Kế hoạch liên kết các Công ty lữ hành có thương hiệu (Vietravel, Saigontouris…) để quảng bá, đưa du khách đến với du lịch Bình Định.
15/6/2018
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả các trang mạng xã hội như: Facebook, Twitter…và các website chuyên về du lịch trong và ngoài nước.
- Xây dựng nội dung chuẩn thuyết minh, giới thiệu tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
17/6/2018
- Tiếp tục hoàn chỉnh nội dung và thực hiện các thủ tục tài chính liên quan hoàn thiện phim quảng bá xúc tiến du lịch Bình Định.
15/5/2018
-  Công văn 3083/UBND-VX ngày 31/3/2018 
v.v tham gia hội chợ du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 14 năm 2018
Tháng 6/2018
- Hoàn thành Hồ sơ triển khai Báo cáo UBND tỉnh về việc lắp đặt, vận hành quầy thông tin hỗ trợ khách du lịch tại nhà ga Sân bay Phù Cát.  (theo Công văn số 3267/UBND-VX ngày 7/6/2018). 
Tháng 6/2018
- Xây dựng kế hoạch quảng bá các tuyến điểm du lịch gắn với các di tích lịch sử - văn hoá, nơi phôi thai hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ tại Bình Định phục vụ du khách trong và sau dịp tổ chức Lễ kỷ niệm,  (theo kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 08/6/2018).
25/6/2018
05
Văn phòng Sở
 
  - Phối hợp với các đơn vị liên quan thi công sửa chữa trụ sở giai đoạn 2.  
- Theo dõi, đôn đốc phối hợp với các phòng đơn vị thuộc Sở trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo tiến độ tình hình thực hiện cho Giám đốc Sở.  
- V/v khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy Bình Định 20/7/2018
 
Cập nhật...
 

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 375858