Lịch công tác từ ngày 07/5 đến ngày 13/5

 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
    Thứ 2   07/5
Sáng
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
    Thứ 3  08/5
Sáng
 
 
 
 
Chiều: - 15h30. Làm việc với Báo Công thương v.v nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành du lịch 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Phòng hợp Sở 
P. QHPTTNDL
Tp. Liên quan 
    Thứ 4   09/5
Sáng: - 8h00. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định với Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh 
06 Trần Phú - Tp. Quy Nhơn 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
Chiều: - 14h00. UBND tỉnh họp bàn các giải pháp phát triển du lịch trong thời gian đến  
 
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh Phòng họp 4 – UBND tỉnh   GĐ. Nguyễn Văn Dũng; Trưởng các phòng, đơn vị 
- 14h00. Họp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Đoàn ĐBQH tỉnh 01 Trần Phú - Tp. Quy Nhơn    PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
- 14h00. UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 
PCT. Trần Châu 
Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương 
   Thứ 5
10/5
Sáng:  - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
- 7h30. Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)
 
Đảng ủy KCCQ tỉnh  Ks. Thanh Bình - Tp Quy Nhơn    PBT. Huỳnh Thị Kim Bình 
Chiều:
 
 
 
 
 Thứ 6
11/5
Sáng: - 7h30. Tham gia kiểm tra thực địa địa điểm triển khai DA Khu Resort Casa Marina
 
Sở KH&ĐT
Hiện trường  
 
P. QHPTTNDL 
- 8h00. Làm việc với Cty TMN về Dự án Quy hoạch phát triển du lịch khu vực phía Bắc tỉnh (4 huyện: Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 GĐ. Nguyễn Văn Dũng Phòng hợp Sở P. QHPTTNDL PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; Trưởng phòng đơn vị
Chiều- 14h00. Tham dự Hội thảo khoa học thuộc đề tài cấp quốc gia "Chiến lược phát triển Bình Định trở thành một cực tăng trưởng phía Nam vùng kinh tế trọng điểm miền trung"
 
Viện NCPTKTXH  368 Trần Hưng Đạo - Tp Quy Nhơn   PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
- 15h30. Họp v.v điều chỉnh mức phí thăm quan trên địa bàn tỉnh nhằm chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh vào kỳ họp  giữa năm 2018 Sở Tài chính  181 Lê Hồng Phong - Tp Quy Nhơn    P. QLDL
 
 
 
 
 
    Thứ 7  12/5
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
CN
13/5
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).
 
                     Theo dõi thực hiện chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 
 
STT
Số ký hiệu
Ngày đến
Trích yếu
Phòng, đơn vị 
 
Thời hạn
01
6611/UBND-KT
01/12/2017
 Triển khai thực hiện nội dung đồ án quy hoạch Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn
 
P. QHPTTNDL
 
 
                      Theo dõi thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành
 
STT
 
Số ký hiệu - Trích yếu nội dung
 
Thời hạn hoàn thành
01
 
Phòng Quy hoạch và phát triển tài nguyên du lịch
 
 
 
- Tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan để hoàn chỉnh báo cáo thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy.
Tháng 5/2018.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện việc quy hoạch 4 huyện phía Bắc trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Văn phòng Sở xếp lịch làm việc với đơn vị tư vấn. 11/5/2018
- Triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, dự thảo công văn gửi các đơn vị có kinh nghiệm về đào tạo cùng tham gia, bao gồm: Đại học Quy Nhơn, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam. Tháng 5/2018
- Triển khai xây dựng Đề án thực hiện thí điểm phát triển du lịch cộng đồng tại một số địa bàn ven biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2020 sau khi có quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán Đề án.  
- Công văn số 520/SKHĐT-TTXT ngày 07/5/2018
 v/v lấy ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khách sạn Petec Bidico của Cty CP Petec Bình Định 
18/5/2018
- Công văn số: 486/SKHĐT-TH ngày 27/4/2018
 V/v sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh
30/6/2018
- Công văn số 2392/UBND-VX ngày 07/5/2018
 v.v phối hợp hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới 
 
02
 
Phòng Quản lý du lịch
 
 
 
- Tiếp tục dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày Du lịch Việt Nam 9/7/2018 và Kế hoạch tổ chức chương trình Festival du lịch năm 2018.
10/5/2018.
- Phối hợp với báo Tiền Phong giúp lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam năm 2018 tại FLC Quy Nhơn.
Tháng 5/2018
- Công văn: 1871/BVHTTDL- PC ngày 07/5/2018
 v.v cung cấp danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn trong lĩnh vực VHTTDL 
25/5/2018
03
 
Thanh tra Sở
 
 
 
- Khẩn trương hoàn chỉnh các cơ sở pháp lý để hoàn thiện quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về du lịch.
Tháng 5/2018
- Phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành du lịch triển khai Kế hoạch nắm tình hình và kiểm tra xử lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã được Giám đốc Sở phê duyệt (Tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở các biện pháp chống tệ nạn chèo kéo du khách, tăng giá cả dịch vụ, mất an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như: Nhơn Lý, Nhơn Hải, Trung Lương….)
 
04
 
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
 
 
 
- Hoàn thành Kế hoạch chương trình khảo sát các tỉnh Phú Yên – Đăk Lăk - Gia Lai.
Tháng 5/2018
- v.v tạo điều kiện Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương trong thời gian làm việc tại tỉnh Bình Định  14/5/2018
- Tiếp tục hoàn chỉnh nội dung và thực hiện các thủ tục tài chính liên quan hoàn thiện phim quảng bá xúc tiến du lịch Bình Định.
15/5/2018
05
Văn phòng Sở
 
 
- Làm việc với các phòng, đơn vị của Sở rà soát lại các hạng mục sửa chữa trụ sở trước khi tổ chức nghiệm thu sửa chữa trụ sở Sở Du lịch giai đoạn 1 và Phối hợp với các đơn vị liên quan thi công sửa chữa trụ sở giai đoạn 2.
 
- Xây dựng phần mềm quản lý du lịch cơ sở dữ liệu du lịch trình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.
15/5/2018
- Tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan Tháng 5/2018
- Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6/1948-11/6/2018) 7/6/2018
-  Quyết định v.v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL  VPS phối hợp P. QLDL
v.v xin bổ sung tiền lương lao động HĐ theo nghị định 68/2000/NĐ-CP  
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định xây dựng Kế hoạch công tác phòng thủ PT 18 của Sở Du lịch năm 2018.
Tháng 5/2018
 
 Cập nhật...

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 375905