Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ngày 26/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh; Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.
 
 
Ảnh minh họa
 
Mục đích tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quan hệ phối hợp công tác khi thực hiện nhiệm vụ; kịp thời hỗ trợ thông tin, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị cần thiết và chính đáng của khách du lịch trong các trường hợp cần trợ giúp, tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch dễ dàng tiếp cận thông tin, được tư vấn lựa chọn các cơ sở lưu trú, sản phẩm, dịch vụ du lịch; giới thiệu các dịch vụ du lịch chất lượng tốt; tiếp thu ý kiến của khách du lịch về những hạn chế trong hoạt động du lịch của địa phương; góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, đem lại sự hài lòng, thoải mái cho khách du lịch khi đến tỉnh Bình Định.
 
Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan, trong đó Sở Du lịch là cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin; các cơ quan, đơn vị, tổ chức khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan đầu mối phải chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình và tuân thủ theo quy trình công việc, đảm bảo tiến độ thời gian, không đùn đẩy trách nhiệm; bố trí cán bộ có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vụ việc tạo điều kiện để hoạt động cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch được đảm bảo, kịp thời, đúng đối tượng; công tác phối hợp giữa các cơ quan phải thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; khi xử lý, giải quyết các vấn đề các bên cần phối hợp trao đổi, thống nhất và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
 
Nguồn: http://ubndbinhdinh.vn
 
 

Tin cùng chuyên mục: