Lịch công tác từ ngày 02/4 đến ngày 08/4

 
 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
  Thứ 2
02/4
Sáng: - Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban văn hóa, giáo dục,  Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (Từ ngày 02/4 đến ngày 04/4/2018)
 
 
Tỉnh Quảng Ngãi
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
- 7h30. Dự hội nghị phổ biến Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh
 
PCT. Phan Cao Thắng
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
Lãnh đạo Sở; VPS
- 7h30. Họp UBND tỉnh v.v báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển Khoa học công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020
 
PCT. Trần Châu; PCT. Nguyễn Phi Long  Phòng họp 4 - UBND tỉnh    Lãnh đạo Sở 
- 8h00. Họp triển khai một số văn bản dự thảo liên quan triển khai chương trình  công tác Hội năm 2018
Hội Liên hiệp phụ nữ
21 Mai Xuân Thưởng – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
Chiều: - Lãnh đạo đi công tác ngoài tỉnh
 
 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
  Thứ 3
03/4
Sáng: - 8h00. Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh kháo XIX (Phiên bất thường)
Hội Liên hiệp phụ nữ
21 Mai Xuân Thưởng – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Định (Từ ngày 03/4 đến ngày 06/4/2018)
 
 
Tại cơ sở 
VPS chuẩn bị xe
Theo Quyết định số 38/QĐ-SDL ngày 07/3/2018
Chiều
 
 
 
 
  Thứ 4
04/4
Sáng: - Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 37
 
TT Tỉnh ủy 
VP Tỉnh ủy 
 
Theo giấy mời Tỉnh ủy 
- 7h15. Họp kiểm tra tình hình trật tự vận tải, việc đăng ký, đăng kiểm các phương tiện vận chyển khách du lịch và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình trong khu Du lịch Kỳ Co Sở GTVT Kỳ Co – Nhơn Lý – Tp Quy Nhơn   P. TTra
- 7h30.  Dự Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1944 - 2018)
 
Bộ CHQS tỉnh  37 Ngô Mây - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương 
Chiều
 
 
 
 
Thứ 5
05/4
Sáng- Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
- 7h30. Dự Hội nghị ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 37
+ Phương án quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu vực Tiểu chủng Viện làng sông và các khu vực liền kề 
+ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu du lịch Thị Nại Eco bay 
 
UBND tỉnh  Văn phòng Tỉnh ủy    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
- 8h00. Tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch nội địa và Hướng dẫn viên du lịch Quốc tế năm 2018
 
Lãnh đạo Sở 
684 Hùng Vương - Tp Quy Nhơn 
P. QLDL
Theo giấy mời 
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 6
06/4
Sáng: - 7h30. Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14
TT Tỉnh ủy 
VP Tỉnh ủy    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
Chiều: - 14h00. Họp Đại biểu Quốc hội tỉnh  Đoàn ĐBQH tỉnh  01 Trần Phú - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
- 15h00 . Họp triển khai công tác Đoàn thanh niên và Lễ trưởng thành đoàn viên 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương Phòng họp Sở  
 
Tất cả Đoàn thanh niên
Thứ 7
07/4
Sáng
 
 
 
 
Chiều
 
 
 
 
Tối
 
 
 
 
CN
 08/4
Sáng
 
 
 
 
Chiều
 
 
 
 
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).
 

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 375893