PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

 
STT
Số kí hiệu  ban hành
Trích yếu nội dung
(Click tại đây)
Người ký
01
 Số 09/2017/QH 14     
Ngày 19/6/2017
 Nguyễn Thị Kim Ngân 
02
 Số 168/2017/NĐ-CP     
Ngày 31/12/2017
 
 
 Nguyễn Xuân Phúc 
03
  Số 06/2017/TT-BVHTTDL Ngày 15/12/2017
 
 
Nguyễn Ngọc Thiện 
04
Số 92/QĐ-TCDL   
Ngày 12/3/2018
 
 
 Nguyễn Văn Tuấn 
05
Số 239/TCDL-LH   
Ngày 19/3/2018
 
 
 Nguyễn Thị Thanh Hương 
06
Số 238/TCLD-LH     
Ngày 19/3/2018
 
 
Nguyễn Thị Thanh Hương 
07
Số 399/TCDL-VP
Ngày 13/4/2018
Về việc thành phần hồ sơ cấp thẻ Hướng dẫn viên  Ngô Hoài Chung 
08
Số 398/TCDL-VP
Ngày 12/4/2018
 
 
Ngô Hoài Chung
09
Số 45/2019/NĐ-CP
Ngày 21/5/2019
 
Nguyễn Xuân Phúc
 
 
 

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 520140