Thông báo v.v tuyển dụng công chức hành chính ngành Du lịch tỉnh Bình Định

 
 
- Thông báo v.v tuyển dụng công chức hành chính ngành Du lịch tỉnh Bình Định tại đây
 
Quyết định số 629/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định  tại đây
 
Thông báo số 42/TB-UBND  Về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định tại đây
 
Quyết định số 484/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018 tại đây
 
- Quyết định số 765/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018  tại đây

Tin cùng chuyên mục: