Sở Du lịch Bình Định đạt nhiều chỉ số cao trong khảo sát đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017

 
Nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 theo kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 09/11/2017, Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các cơ quan Trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 28/2/2018, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tổ chức Hội thảo về kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.
 
TS. Võ Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội
phát biểu chỉ đạo Hội Thảo
 
Đến tham dự Hội thảo gồm đại diện lãnh đạo của 05 cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 09 UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 
Qua báo cáo kết quả khảo sát, Sở Du lịch đứng hạng 5/24 về mức độ hài lòng đối với Công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với 92,22% ý kiến đánh giá. Về mức hài lòng đối với kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công tại các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Du lịch đạt 92,22% ý kiến đánh giá hài lòng, đứng hạng 5/24. Về mức hài lòng đối với thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Du lịch đứng hạng 07/24 với 83,33% ý kiến đánh giá. Về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính năm 2017 đối với các cơ quan Trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở Du lịch đạt 15,88/20 điểm, đứng hạng 7/24. Về mức hài lòng đối với tiếp nhận và xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị tại các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Du lịch đứng hạng 11/24 với 65% ý kiến đánh giá. Về mức hài lòng đối với sự tiếp cận dịch vụ của cá nhân/tổ chức tại cơ quan nhà nước, Sở Du lịch đứng hạng 15/24 với 60% ý kiến đánh giá.
 
Kết quả cuộc khảo sát đã bổ sung thông tin, dữ liệu cho việc đánh giá toàn diện về chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Qua đó Sở Du lịch Bình Định tập trung phát huy hơn nữa các yếu tố tích cực tác động đến mức độ hài lòng của công dân khi sử dụng dịch vụ hành chính tại cơ quan.
 
Bài và ảnh: Thảo Nguyên
        
 

Tin cùng chuyên mục: