Lịch công tác tuần từ ngày 29/01 đến ngày 04/02

 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2
29/01
Sáng: - 8h00. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
 
PCT. Phan Cao Thắng 
Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
P. TTra
Chiều: - 14h00. Dự họp vv cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch biển Casa Maria Island
 
PCT. Trần Châu
Phòng họp 4 – UBND tỉnh
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; P.QHPTTNDL
Thứ 3 30/01
Sáng: - 7h30. Dự Hội nghị Tổng kết công tác lao động, Người có công và Xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
 
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
- 8h00. Dự Hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2017
 
PCT. Phan Cao Thắng
Ks. Quy Nhơn  – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
- 8h00. Dự họp giải quyết kiến nghị của cử tri v.v triển khai thi công tại khu vực đồi Ghềnh Ráng
 
Sở Xây dựng
32 Lý Thường Kiệt – Tp Quy Nhơn
 
P. TTra
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 4
31/01
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 5
01/02
Sáng: - 8h00. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 2/2018
 
Đoàn ĐBQH tỉnh 
28 Nguyễn Trãi - Tp Quy Nhơn 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
- 9h00. Dự họp thông qua các nội dung  liên quan đến công tác thông tin đối ngoại tỉnh trong năm 2018
 
Ban Tuyên giáo  102 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn    VPS
- 10h00. Họp v.v công tác lập quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương Phòng họp Sở    Sở TNMT; P. QHPTTNDL
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 6
02/2
Sáng: - 7h30. Dự họp v.v giải quyết kiến nghị của cty Cổ phần phát triển Nguyễn Hoàng
 
Sở Xây dựng
32 Lý Thường Kiệt - Tp Quy Nhơn
 
P. QHPTTNDL
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 7
03/2
Sáng:
 
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
 
CN 04/02
Sáng:
 
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ...
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).