Lịch công tác tuần từ ngày 22/01 đến ngày 28/01

  
 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
  Thứ 2 22/01
Sáng: - 8h00. Dự họp v.v xây dựng công trình Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh và Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn
 
 PCT. Nguyễn Tuấn Thanh
 Phòng họp 5 – UBND tỉnh
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; P. QHPTTNDL
- 8h00. Họp v.v cho ý kiến về phân cấp quản lý du lịch PGĐ. Huỳnh Cao Nhất  Phòng họp Sở    VP; P. QLDL; P. QHPTTNDL; P. TTra; TTTT XTDL
Chiều
 
 
 
 
  Thứ 3 23/01
Sáng: - 7h30. Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Đoàn địa biểu Quốc hội năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018 và tổng kết công tác tuyên truyền hoạt động Quốc hội năm 2017 trên địa bàn tỉnh
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
01 Trần Phú – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
- 8h00. Dự Hội nghị BCH Hội Liên Hiệp Hội Phụ Nữ tỉnh khóa XIX lần thứ 4 (Mở rộng)
Hội LHPN tỉnh
21 Mai Xuân Thưởng – Tp. Quy Nhơn
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
- 9h30. Dự họp thông qua một số vấn đề kinh tế - xã hội (Thông qua quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng 1/500 công trình Maia Quy Nhơn Beach Resort, khu kinh tế Nhơn Hội ) CT. Hồ Quốc Dũng  Phòng họp A - UBND tỉnh    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương, Phòng QHPTTNDL
Chiều: - 13h30. Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 
CT. Hồ Quốc Dũng 
Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
P. TTra
- 13h30. Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Tài nguyên và môi trường năm 2018 PCT. Trần Châu 06 Lý Thường Kiệt – Tp Quy Nhơn   PGĐ. Lê Thị Vinh Hương 
- 13h30. Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đảng ủy Khối CCQ tỉnh 2A Trần Phú – Tp Quy Nhơn   Cấp ủy Chi bộ 
Thứ 4
24/01
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
- 7h30. Dự hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
PCT. Trần Châu 
Ks. Thanh Bình - Tp Quy Nhơn 
 
P. TTra 
Chiều: - 14h00. Dự họp triển khai phần mền “Quản lý lưu trú trực tuyến tỉnh Bình Định”
 
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh
Phòng họp 4 – UBND tỉnh  
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
Thứ 5
25/01
Sáng:  - Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 35
 
 TT Tỉnh ủy
 VP Tỉnh ủy
 
Theo giấy mời Tỉnh ủy  
Chiều: - 14h00. Dự họp v.v đề án thí điểm đầu tư khai thác và sử dụng xe điện 4 bánh chở khách tham quan du lịch trên địa bàn tp Quy Nhơn 
 
Sở Giao thông vận tải  08 Lê Thánh Tôn - Tp Quy Nhơn   P. QLDL
- 14h00. Dự Hội nghị về công tác đảm bảo ANTT trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo 
 
Công an tỉnh  01A Trần Phú - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương 
- 14h00. Dự họp Đoàn kiểm tra liên ngành về Dự án Khu du lịch Khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội 
 
 Ban QLKK tế tỉnh 
65 Tây Sơn - Tp Quy Nhơn  
 
P. TTra 
 
Thứ 6
26/01
Sáng: - 8h00. Họp v.v nghiệm thu phim quảng bá xúc tiến du lịch Quy Nhơn - Bình Định năm 2017
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
Phòng họp Sở 
TTTT XTDL
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; VPS;  Trưởng các phòng, đơn vị 
- Họp thông qua đề án Du lịch Cộng đồng và đề án Nguồn nhân lực du lịch GĐ. Nguyễn Văn Dũng Phòng họp Sở Phòng QHPTTNDL PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; VPS;  Trưởng các phòng, đơn vị 
Chiều:  - 14h30. Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
 
Khối thi đua VH -  XH Ks. Thanh Bình - Tp Quy Nhơn    GĐ. Nguyễn Văn Dũng
- 17h00. Dự gặp mặt cuối năm 2017
 
TT Văn hóa tỉnh  
02 Phan Đình Phùng - Tp Quy Nhơn 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng; Theo giấy mời 
  Thứ 7 27/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
CN
28/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: