Lịch công tác từ ngày 15/01 đến này 21/01

 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 15/01
Sáng:
 
 
 
 
 
Chiều: - 16h30. Dự Lễ ký kết hợp đồng tài trợ dự án khu giáo dục kỹ năng số OUTWARD BOUND Việt Nam
 
Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định 
24 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn 
 
PGĐ. Huỳnh cao Nhất 
Thứ 3 16/01
Sáng: - Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 34 (Từ ngày 16/01 – 17/01)
 
TT Tỉnh ủy
VP Tỉnh ủy
 
Theo giấy mời Tỉnh ủy
- 9h00. Họp làm việc với Hội Đồng Hương Bình Định tại TP. HCM về chương trình định hướng phát triển du lịch Bình Định
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Phòng họp Sở
P. QHPTTNDL
TP. Liên quan
Chiều: - 13h30. Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy  TT Tỉnh ủy  Văn phòng Tinht ủy    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; P. QLDL 
  - 14h00. Dự họp v.v báo cáo Đề án tổ chức hoạt động VHNT trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành – Tp Quy Nhơn Phục vụ phát triển Du lịch
 
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh
Phòng họp 5 – UBND tỉnh
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; VPS
Thứ 4
17/01
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
- 8h00. Họp thông qua kinh phí hoạt động ngành Du lịch năm 2018
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Phòng họp Sở 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; Trưởng phòng, đơn vị 
- 9h00. Họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở Du lịch
GĐ. Nguyễn Văn Dũng  Phòng họp Sở    Theo Quyết định số 179/QĐ-SLD ngày 30/10/2017
Chiều- 14h00.  Dự họp về khu du lịch nghỉ dưỡng Chánh Oai
 
Sở Kế hoạch và đầu tư  35 Lê Lợi - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
- 14h00. Dự họp v.v nhà đầu tư về  dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội
 
Ban QLKKT tỉnh 
65 Tây Sơn - Tp Quy Nhơn 
 
P. TTra 
Thứ 5
18/01
Sáng:
 
 
   
 
Chiều:
 
 
 
 
 
 
Thứ 6
19/01
Sáng:  - 8h00. Dự họp Triển khai nhiệm vụ công tác ngành xây dựng năm 2018
 
Sở Xây dựng
Ks Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
- 8h00. Hội nghị cán bộ CCVC Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch 
 
Chủ tịch CĐ. Huỳnh Cao Nhất  Phòng họp Sở  TTTT XTDL  Theo giấy mời 
Chiều- 13h30. Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 Thanh tra tỉnh  62A Diên Hồng - Tp Quy Nhơn   P. TTra
- 16h00. Tham dự gặp mặt tổng kết công tác Xúc tiến Du lịch năm 2017 PGĐ. Huỳnh Cao Nhất Crown Retreat Quy Nhơn Resort, Trung Lương 1, Cát Tiến, Phù Cát TTTTXTDL Theo giấy mời
 - 17h30. Dự Lễ tổng kết du lịch Vietravel chi nhánh Quy Nhơn
 
Công ty du lịch Vietravel
Nhà hàng Grang Place
 
PGĐ.Lê Thị Vinh Hương
Thứ 7 20/01
Sáng: - 7h30. Khai giảng các lớp nghiệp vụ du lịch ngắn hạn 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương 
66 Hàn Mạc Tử - Tp Quy Nhơn 
TTTT XTDL
Theo giấy mời
- 9h00. Dự họp UBND tỉnh tổ chức làm việc với Đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định 
 
UBND tỉnh  Phòng họp A - UBND tỉnh    GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
Chiều: - 14h00. Dự họp về kế hoạch đón bằng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam
 
CT. Hồ Quốc Dũng 
Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
CN
21/01
Sáng:
 
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).