Lịch công tác từ ngày 08/01 đến ngày 14/01

 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 08/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: - 13h30. Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán NSNN năm 2018
 
CT. Hồ Quốc Dũng
Phòng họp A – UBND tỉnh
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Thứ 3 09/01
Sáng: - 8h00. Họp kiểm điểm, đánh giá và phận loại tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Du lịch Bình Định năm 2017
 
Lãnh đạo tỉnh
Phòng họp Sở - 185 Phan Bội Châu - Tp Quy Nhơn
 
Ban Giám đốc; Theo giấy mời
Chiều
 
 
 
 
Thứ 4
10/01
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
- 8h00. Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Ban dân vận Tỉnh ủy  102 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
Chiều:  
 
 
 
 
- 14h00. Dự họp v.v  Cty CP đầu tư EDCOM Việt Nam đăng cai cuộc thi Duyên dáng nữ doanh nhân Asean vào tháng 6/2018
 
Sở VHTT
183 Lê Hồng Phong - Tp Quy Nhơn 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương 
Thứ 5
11/01
Sáng: - Tham gia Đoàn giám sát BOT trạm Nam  Bình Định
Đoàn ĐBQH tỉnh
Hiện trường
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
 - 8h00. Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác VHTTDL năm 2018
 
Bộ VHTTDL Đà Nẵng VPS bố trí xe GĐ. Nguyễn Văn Dũng; TP. Liên quan
- 8h00. Tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của PL đối với các dự án Khu du lịch Khách sạn Nghỉ dưỡng Vĩnh Hội 
 
Ban QLKKT tỉnh  65 Tây Sơn - Tp Quy Nhơn    P. TTra 
Chiều: - 13h15. Dự Hội nghị “Công tác đảm bảo trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo”
 
Công an tỉnh
01A Trần Phú – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; P. TTra
 
Thứ 6
12/01
Sáng:  - 7h30. Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
 
Đảng ủy khối CCQ tỉnh
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
Cấp ủy Chi bộ
- 7h30.Làm việc tại Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định về BOT Bắc Bình Định Đoàn ĐBQH tỉnh 01 Trần Phú - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
-7h30. Dự họp thông qua một số vấn đề kinh tế - xã hội (Thông qua đồ án quy hoạch dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Đảo Cù Lao Xanh của Tập đoàn  FLC) CT.Hồ Quốc Dũng Phòng họp A- Văn phòng UBND tỉnh   PGĐ.Lê Thị Vinh Hương
- 8h00. Dự họp v.v lấy ý kiến phục vụ lập quy hoạch phát triển thị trường khí thiên nhiên cho khu vực Trung bộ giai đoạn 2018-2027 
 
Sở Công Thương 198 Phan Bội Châu - Tp Quy Nhơn    P.QHPTTNDL
- 8h30. Dự Hội nghị phổ biến, giới thiệu Luật Du lịch số 09/2017/QH14
 
Tổng cục Du lịch  TP. HCM    P. QLDL; P.TTra
- Tham dự tập huấn phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại xã Nhơn Châu (Từ ngày 12/01 đến ngày 13/01/2018) Chi cục thủy sản Thôn Đông xã Nhơn Châu   P.QHPTTNDL
Chiều: -13h30. Kiểm tra một số di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
PCT.Nguyễn Tuấn Thanh
Tháp Bánh Ít - 
xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước
 
PGĐ.Lê Thị Vinh Hương
Thứ 7 13/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
CN
14/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
Cập nhật ...
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).