Lịch công tác từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2018

 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2
01/01
Sáng:  
 
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2018
(Cả ngày)
Chiều:
 
   Thứ 3 02/01
Sáng
 
 
 
 
 
Chiều:  - 13h30. Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2018
Hội bảo trợ BNN tỉnh
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Thứ 4
03/01
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
- 8h00. Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 CT. Hồ Quốc Dũng Phòng họp A - UBND tỉnh    PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
Chiều:  - 15h00. Buổi Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa sở Du lịch và Bưu điện tỉnh v.v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TCHC qua dịch vụ bưu chính công ích 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất Phòng họp Sở   Theo giấy mời; P. QLDL; VPS
- 15h00. Dự họp Đòan kiểm tra liên ngành để thông qua Biên bản kết luận kiểm tra dự án Khu du lịch KSND Vĩnh Hội
 
Ban QLKK tế tỉnh 
65 Tây Sơn - Tp Quy Nhơn 
 
 
P. TTra
Thứ 5
04/01
Sáng:  - 7h30. Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2018
 
CT. Hồ Quốc Dũng
37 Ngô Mây – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Chiều:   - 14h00. Dự họp v.v làm việc với Quỹ môi trường toàn cầu 
 
PCT. Trần Châu  Phòng họp 4 - UBND tỉnh    PGĐ.Lê Thị Vinh Hương
- 15h30. Dự họp tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ 208 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn   PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
 
- 14h00. Dự Chương trình Tổng kết phong trào phụ nữ và công tác Hội năm 2017, triển khai phương hướng hiệm vụ năm 2018
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ
21 Mai Xuân Thưởng - Tp Quy Nhơn 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
 
Thứ 6
05/01
Sáng: - 8h00. Làm việc với Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương
 
Bí thư Nguyễn Thanh Tùng
Phòng họp A - VP. UBND tỉnh
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
 - 8h00. Dự Hội nghị tổng kết,chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao kết quả dự án "Quản lý bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô vùng ven biển ven bờ gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Nhơn Hải " Chi cục Thủy sản 06 Lý Thường Kiệt – Tp Quy Nhơn   P.QHPTTNDL
Chiều:  - Dự họp v.v nuôi cá lồng trên biển theo công nghệ Na uy
PCT. Trần Châu
Phòng họp 4 – UBND tỉnh
 
P. QHPTTNDL 
- 14h00. Làm việc với đơn vị tư vấn và phát triển du lịch cộng đồng
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Phòng họp Sở
P.QHPTTNDL
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; TP. Liên quan
    Thứ 7 06/01
Sáng: 
 
 
 
 
 
Chiều
 
 
 
 
CN
07/01
Sáng:
 
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ...
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).