Lịch công tác từ ngày 25/12 đến ngày 29/12

 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2
25/12
Sáng:  - 7h45. Dự Hội nghị về “Công tác đảm bảo trật tự trị an an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển đảo”
 
Công an tỉnh
01A Trần Phú – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; P. TTra
- Đi khảo sát và làm việc phục vụ lập quy hoạch phát triển du lịch khu vực phía Bắc tỉnh  (từ ngày 25/12 - 27/12)
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương  Hiện trường  P.QHPTTNDL TP. Liên quan 
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 3 26/12
Sáng: - 7h30. Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018
 
Ban nội chính tỉnh ủy
102 Nguyễn Huệ -Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
Chiều: - 14h00. Dự họp Đoàn kiểm tra liên nganh v.v thực hiện các quy định  của PL đối với các Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội
 
Ban QLKKT tỉnh 
65 Tây Sơn - Tp Quy Nhơn 
 
P. TTra 
Thứ 4
27/12
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
- 7h30. Dự họp thông qua một số vấn đề kinh tế - xã hội (Thông qua quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500 khách sạn Hoàng Anh Resort)
 
UBND tỉnh Bình Định 
Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
- 7h30. Tham gia Đoàn kiểm tra về cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá (Theo Quyết định số: 1831/QĐ-SYT ngày 25/12/2017)  Sở y tế Hiện trường    P. TTra 
Chiều:  - 13h30. Dự họp v.v báo cáo liên quan đến đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội
 
CT. Hồ Quốc Dũng; PCT. Phan Cao Thắng Phòng họp A – UBND tỉnh   PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
- 14h00. Dự họp bàn công tác phối hợp với đối tác Nhật Bản về việc giới thiệu sản phẩm cá ngừ đại dương tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
PCT. Trần Châu 
Phòng hop 3 - UBND tỉnh 
 
TTTT XTDL 
Thứ 5
28/12
Sáng:  - 8h00. Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 ( 1,5 ngày)
 
BT. Nguyễn Thanh Tùng; CT. Hồ Quốc Dũng
Phòng họp A – UBND tỉnh
 
GĐ Nguyễn Văn Dũng
- 8h00. Dự Hội thảo xây dựng mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường và ứng dụng công nghệ GIS trong lưu trữ ...
 
Sở KH&CN 208 Diên Hồng - Tp Quy Nhơn    P.QHPTTNDL
- 8h00.Dự họp  v/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy xây dựng thị xã An Nhơn đến năm 2025, định hướng 2035
 
UBND Thị xã An Nhơn  Phòng họp UBND Thị xã An Nhơn  VPS chuẩn bị xe PGĐ.Lê Thị Vinh Hương; P.QLDL
Chiều:
 
 
 
 
 
 
Thứ 6
29/12
Sáng: - 7h30. Dự họp v.v họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 
Sở Tài nguyên môi trường 
387 Trần Hưng Đạo - Tp Quy Nhơn 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương 
Chiều: - 14h00. Dự Tổng kết hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh 
 
Tòa án ND tỉnh 
Tòa án ND tỉnh 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương 
 
Cập nhật ...
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).