Lịch công tác từ ngày 11/12 đến ngày 16/12

 
 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2
11/12
Sáng:  - 10h00. Làm việc với đơn vị kinh doanh du lịch
Tổ kiểm tra
Phòng họp Sở
 
Theo Quyết định số 176 ngày 20/10/2017
Chiều: - Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú lữ hành
 
Tổ kiểm tra 
Các đơn vị KDLTLH
 
Theo Quyết định số 176 ngày 20/10/2017
   Thứ 3 12/12
Sáng
 
     
- 8h00.  Họp kiểm điểm cấp ủy chi bộ Sở Du lịch  Đảng ủy khối CCQ tỉnh  Phòng họp Sở    Cấp ủy chi bộ 
- 8h00. Dự Hội thảo tổng kết tiểu dự án điều tra, đánh giá hiện tượng dòng RIP (chảy xoáy) tại các bãi tắm Bình Định (Cả ngày)
 
Sở TNMT
Ks. Hoàng Yến – Tp Quy Nhơn
 
P. QHPTTNDL
- 9h00. Họp đánh giá chất lượng Đảng viên cấp ủy chi bộ Sở Du lịch 
 
BT. Nguyễn Văn Dũng  Phòng họp Sở   
Toàn thể Đảng viên Chi bộ Sở Du lịch 
Chiều
 
 
 
 
 
Thứ 4
13/12
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
- 7h30. Tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII) (Từ ngày 13/12 – 14/12/2017)
 
Đảng ủy khối CCQ tỉnh
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
Ban Giám đốc Sở; Cấp ủy Chi bộ
- 7h30. Dự Hội nghị phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại (Cả ngày)
 
PCT. Trần Châu  Ks. Hoàng Yến - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
- 7h30. Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI)
 
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy  102 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
- Dự Lễ công bố nhãn hiệu tập thể "Bánh ít lá gai Bình Định" dùng cho sản phẩm bánh ít lá gai của Tỉnh Bình Định (Cả ngày)
 
Hội nông dân
241 Lê Hồng Phong – Tp Quy Nhơn
 
TTTT XTDL
Chiều: - 14h00. Dự  Hội thảo góp ý kết quả nhiệm vụ khoa học "Giải pháp nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI ) tỉnh BĐ"
 
Viện NCPT KTXH 368 Trần Hưng Đạo - Tp Quy Nhơn    P. QHPTTNDL
 - 14h00. Họp v.v phối hợp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
Phòng họp Sở
P. QHPTTNDL
Theo giấy mời
Thứ 5
14/12
Sáng: - 7h30. Dự họp v.v Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh 
 
Ban QLKKT tỉnh 
65 Tây Sơn - Tp Quy Nhơn 
 
P. TTra 
- 7h30. Dự họp v.v thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  Sở TNMT 387 Trần Hưng Đạo - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
- 8h00. Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các co quan tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Đảng ủy KCCQ tỉnh  2A Trần Phú - Tp Quy Nhơn    GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
Chiều:
 
 
 
 
 
 
Thứ 6
15/12
Sáng:  - 7h30. Dự họp v.v góp ý đối với dự thảo báo cáo nhiệm vụ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định 
 
Sở TNMT
387 Trần Hưng Đạo - Tp Quy Nhơn 
 
P.QHPTTNDL
- 8h00.Dự gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 
 
Bộ CHQS tỉnh  37 Ngô Mây - TP Quy Nhơn   PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
- 8h30. Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh  127 Hai Bà Trưng - Tp Quy Nhơn    VPS
Chiều: - 14h00. Dự Lễ công bố thành lập Quỹ hỗ trợ cộng đồng bảo vệ san hô xã Nhơn Hải theo Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Bình Định 
 
Hiệp hội thủy sản 
Xã Nhơn Hải - Tp Quy Nhơn 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; P. QHPTTNDL
 
Cập nhật ...
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).