Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII

 
Sáng nay 06/12, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 56/60 đại biểu HĐND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Võ Vinh Quang, Võ Đình Thú chủ trì phiên họp. Đến dự phiên khai mạc kỳ họp còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đại diện thường trực HĐND 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 
Trong diễn văn khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Song với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, của toàn dân và toàn quân trong tỉnh, kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2017 tiếp tục tăng trưởng và phát triển; các hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân trong tỉnh ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững.
 
 
Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII
 
Để đảm bảo sự thành công của kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, vừa phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri, vừa thể hiện trách nhiệm tham gia xây dựng chính quyền, đề xuất các giải pháp hiệu quả, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xem xét và quyết định các quyết sách đúng đắn, khả thi.
 
Trong phiên họp sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã trình bày báo cáo tình hình KT-XH năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Báo cáo cho thất, trong năm 2017, phần lớn các mục tiêu Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2017 đã đề ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của 5 đợt lũ cuối năm 2016 và các đợt bão lụt vào cuối năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình chăn nuôi gặp khó khăn nên một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể:  tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giá so sánh 2010 cả năm ước tăng 6,72% (kế hoạch 7,7%); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 740 triệu USD (kế hoạch 800 triệu USD). Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, một trong những mục tiêu hàng đầu được đặt ra là tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, cùng với cả nước bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
 
Cũng trong sáng nay, đại biểu HĐND tỉnh đã được nghe các báo cáo về: tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017; tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018; thẩm tra tình hình KT-XH năm 2017 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Bên cạnh đó, các đại biểu đã được nghe các tờ trình về: phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; việc bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 – 2020; việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2018; sửa đổi, bổ sung một số điều chính sách về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 – 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc xem xét, thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2015 – 2025 và định hướng đến năm 2030.
 
Chiều nay (06/12), đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận ở tổ về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trong phiên họp sáng nay.
 
Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII sẽ diễn ra trong 03 ngày từ 06/12 đến 08/12/2017.
 
Nguồn: ubndbinhdinh.vn

Tin cùng chuyên mục: