Lịch công tác từ ngày 04/12 đến ngày 08/12

 
 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2
04/12
Sáng: - Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú lữ hành 
 
Tổ kiểm tra 
Các đơn vị KDLTLH
 
Theo Quyết định số 176 ngày 20/10/2017
- 7h30. Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12
TT Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
- Tiêp xúc cử tri 
 
Huyện An Lão 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
- 8h00. Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Đinh
 
Sở Tư Pháp
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
 P. TTra
Chiều:
 
 
 
 
 
  Thứ 3  05/12
Sáng: - Tiếp xúc cử tri
 
Huyện Hoài Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Chiều:  - 16h30. Dự Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc năm 2017 cúp bia Sài Gòn
 
Sở Văn hóa và Thể thao
Quảng trường trước TT Thương mại TP Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Thứ 4
06/12
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
- 7h30. Dự kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) (Từ ngày 06/12 – 08/12/2017)
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 5
07/12
Sáng:
 
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
 
Thứ 6
08/12
Sáng: - 7h30.  Tham dự lớp "Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý sử dụng chứng thư số trên phần mền văn phòng điện tử"
 
Sở TTTT
Ks.Mường Thanh - Tp Quy Nhơn
 
VPS
- 8h00. Dự Hội nghị tổng kết thi đua Cụm Nam Trung Bộ năm 2017
 
Cụm thi đua Nam Trung Bộ 
(Hội LHPN Tỉnh)
21 Mai Xuân Thưởng - Tp Quy Nhơn 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương 
- 8h00. Họp v.v mời các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia  Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2018
 
Lãnh đạo Sở 
Phòng họp Sở 
TTTT XTDL
Theo giấy mời 
Chiều:
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ...
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).