Lịch công tác từ ngày27/11 đến ngày 01/12

 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2
27/11
Sáng: - Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú lữ hành 
 
Tổ kiểm tra 
Các đơn vị KDLTLH
 
Theo Quyết định số 176 ngày 20/10/2017
Chiều: - 14h00. Họp v.v tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ hợp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh 06 Trần Phú - Tp Quy Nhơn   PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
- 14h30. Họp Văn phòng Sở    Phòng họp Sở    Tp. Liên quan 
 - 15h30.Dự họp v.v  tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc ngành văn hóa và thể thao.
 
 
CT. Hồ Quốc Dũng; PCT. Nguyễn Tuấn Thanh  
 Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
Thứ 3 28/11
Sáng: - 7h30. Dự Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác kiểm tra giám sát của Đảng”
 
Đảng ủy khối CCQ tỉnh
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
Phó BT. Huỳnh Thị Kim Bình
- 8h00. Dự họp về tình hình KTXH tỉnh Bình Định và dự kiến chương trình làm việc năm 2018
 
TT Tỉnh ủy  Văn phòng Tỉnh ủy    PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
- 8h00. Dự Hội nghị trực tuyến v.v triển khai chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị Quyết số 08-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 
 
Tổng cục Du lịch  Điểm cầu Bình Định - 01 Đinh Bộ Lĩnh - Tp Quy Nhơn 
P.QHPTTNDL;
P.QLDL
Ban Giám đốc Sở; Trưởng các phòng, đơn vị 
Chiều: - 13h30. Dự Họp Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế -  xã hội năm 2017 và nhiệm vụ  trọng tâm năm 2018
 
UBND tỉnh
Phòng họp A – VP UBND tỉnh
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
Thứ 4
29/11
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
- 7h30. Dự họp v.v dự án nuôi cá lồng biển tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn
Sở NNPTNT 77 Lê Hồng Phong - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương;P. QHPTTNDL 
- 7h30. Tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và giải pháp cải thiện chỉ số PAPI và PCI của tỉnh
 
Sở Nội vụ
Ks. Hoàng Yến
 
VPS
- 8h00. Dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến ( Từ ngày 29/11 – 30/11/2017)
 
TT Tỉnh ủy
VP Tỉnh ủy
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Chiều: - 14h00. Dự họp v.v đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra số 530/KHLN-ĐKTr ngày 23/10/2017
 theo Quyết định số  543/QĐ-SGTVT ngày 26/9/2017 v.v thành lập đoàn kiểm tra...
 
Sở GTVT
08 Lê Thánh Tôn - Tp Quy Nhơn    P. TTra
Thứ 5
30/11
Sáng:  - 8h00. Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và  triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Nam
 
Cụm trưởng Sở Du lịch TP. HCM
TP. HCM
VPS
PGĐ. Huỳnh  Cao Nhất; VPS
Chiều: - 15h30.  Dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
 
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh 
Ks. Quy Nhơn 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương 
 
Thứ 6
01/12
Sáng:- 8h00: Tham gia tập huấn về dịch vụ lưu trú du lịch theo hình thức homestay và Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch
 
UBND TPQuy Nhơn
30 Nguyễn Huệ
 
 P.QHPTTTNDL
- 8h00. Dự họp v.v  điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Khách sạn Hoàng Anh Resort (Khu du lịch Ghềnh Ráng)
 
Sở Xây dựng  32 Lý Thường Kiệt - Tp Quy Nhơn    P.QLDL
Chiều: - Dự Hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy lần thứ 33
 
TT Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
 
Theo giấy mời Tỉnh ủy
 
Cập nhật ...
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).