Thông báo v.v mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho thuyền viên, người lái phương tiện và nhân viên phục vụ khách du lịch trên xe ô tô và phương tiện vận tải nội địa

 

Tin cùng chuyên mục: